Schuldsanering

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 16 okt 2023
3 min lezen
English version

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u een schuldenregeling gebruiken. Er zijn 2 soorten:

  • het minnelijk traject Msnp, de minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (een vrijwillige betalingsregeling)
  • het wettelijk traject Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

U begint met het minnelijk traject. Lukt dat niet, dan vraagt u via de rechtbank om u toe te laten tot de het wettelijk traject Wsnp (schuldsanering).

Kunt u uw schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u voor u een schuldenregeling aangaat eerst nog uitstel (surseance van betaling) aanvragen.

Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp)

Het minnelijk traject is een vrijwillige regeling. Een schuldhulpverlener helpt u om een oplossing te zoeken voor uw schulden. U vraagt schuldhulpverlening aan bij uw gemeente.

Het minnelijk akkoord

De schuldhulpverlener probeert met uw schuldeisers (bedrijven of personen die u nog moet betalen) afspraken te maken over het terugbetalen van uw schuld. Dat heet het minnelijk akkoord. Uw schuldeisers doen vrijwillig mee aan deze betalingsregeling. Binnen 18 maanden betaalt u zoveel mogelijk terug. Als er na de 18 maanden nog schuld overblijft, hoeft u die niet meer terug te betalen. Dat heet gedeeltelijke kwijtschelding.

Dwangakkoord

Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord met de betalingsregeling? En is dat onredelijk? Dan kunt u of uw schuldhulpverlener een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. U doet dan gelijk ook een verzoek tot toelating in de Wsnp. Legt de rechter het dwangakkoord op? Dan vervalt uw verzoek voor toelating tot de Wsnp. Wijst de rechter het dwangakkoord af? Dan behandelt de rechter het verzoek voor de Wsnp.

Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Is het minnelijk traject mislukt? Dan kunt u of uw Wsnp-bewindvoerder de rechtbank in uw woonplaats vragen om toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). De Wsnp is een wettelijk traject om uw schulden op te lossen. Dit heet schuldsanering. Ook als een schuldeiser uw faillissement aanvraagt, komt u in aanmerking voor de Wsnp.

Voorwaarden Wsnp

De Wsnp is alleen voor natuurlijke personen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennoten van een VOF kunnen hier gebruik van maken. De rechter laat u toe tot de Wsnp-regeling als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U kunt uw schulden niet meer betalen.
  • U heeft een verklaring van de gemeente dat het minnelijk traject is mislukt of geen succes gaat opleveren.
  • U heeft de afgelopen 3 jaar niet bewust schulden gemaakt (bijvoorbeeld door boetes, fraude of onverantwoordelijke uitgaven).
  • U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.

Wijst de rechtbank uw verzoek af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Let op: als u voor de Wsnp in aanmerking wilt komen, moet u in de meeste gevallen uw onderneming stoppen. Alleen in bijzondere gevallen mag u doorgaan met uw onderneming. Bijvoorbeeld als het meer oplevert en er weinig risico's zijn.

Saneringsplan

Als de rechter u toelaat tot de Wsnp, wordt een saneringsplan voor u opgesteld. Hierin staat het bedrag dat u moet terugbetalen. Er staat ook in hoe lang u dat moet doen. Meestal is dit 18 maanden. De rechter kan kiezen voor een andere termijn.

Let op: de aflossingstermijn voor Wsnp en Mnsp regelingen die voor 1 juli 2023 zijn aangegaan is standaard 36 maanden. Voor trajecten aangegaan op of na 1 juli 2023 is deze termijn standaard 18 maanden.

Bewindvoerder

Maakt u gebruik van de Wsnp? Dan krijgt u een bewindvoerder. Vaak stopt de bewindvoerder uw onderneming. Ook worden uw bedrijfseigendommen verkocht. De bewindvoerder berekent het vrij te laten bedrag. Met dat geld betaalt u de vaste lasten. De rest van de opbrengst zet u op de boedelrekening. Van die rekening betaalt de bewindvoerder de schuldeisers.

Faillissement

De bewindvoerder controleert ook of u zich aan de verplichtingen houdt van de Wsnp-regeling. Doet u dat niet, dan kan de bewindvoerder, de rechter-commissaris of de schuldeiser de rechtbank vragen om de regeling te stoppen. De rechter kan dan uw faillissement uitspreken.

Schone lei

Als u zich aan alle verplichtingen van de Wsnp houdt, dan krijgt u van de rechter aan het eind van de afgesproken periode een schone lei. Dat betekent dat u de schuld die dan nog overblijft niet meer hoeft te betalen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie