Schuldsanering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling. Lees hier meer.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling. Er zijn 2 soorten schuldregelingen:

  • het minnelijk traject (een vrijwillige betalingsregeling)
  • het wettelijk traject Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

  Kunt u de schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u eerst nog surseance van betaling aanvragen.

  Het minnelijk traject

  In het minnelijk traject helpt een schuldhulpverlener u om een oplossing te zoeken voor uw schulden. U vraagt schuldhulpverlening aan bij uw gemeente.

  Het minnelijk akkoord

  De schuldhulpverlener probeert met uw schuldeisers afspraken te maken over het terugbetalen van uw schuld. Dat heet het minnelijk akkoord. Binnen 36 maanden betaalt u zoveel mogelijk terug. Als er na de 36 maanden nog schuld overblijft, hoeft u die niet meer terug te betalen. Dat heet gedeeltelijke kwijtschelding.

  Dwangakkoord

  Uw schuldeisers doen vrijwillig mee aan de betalingsregeling. Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord met de betalingsregeling? En is dat onredelijk? Dan kunt u een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank.

  Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

  Is het minnelijk traject mislukt? Dan kunt u de rechtbank in uw woonplaats vragen om toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). De Wsnp is een wettelijk traject om uw schulden op te lossen (saneren). Ook als een schuldeiser uw faillissement aanvraagt, kunt u in aanmerking komen voor de Wsnp.

  Voorwaarden Wsnp

  De Wsnp is alleen voor natuurlijke personen zoals een eenmanszaak of vennoten van een VOF. U wordt toegelaten tot de Wsnp-regeling als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U kunt uw schulden niet meer betalen.
  • U heeft een verklaring van de gemeente dat het minnelijk traject is mislukt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar de Wsnp-regeling niet gebruikt.
  • U heeft de afgelopen 5 jaar niet bewust schulden geeft gemaakt (bijvoorbeeld door boetes, fraude of onverantwoordelijke uitgaven)
  • U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.
  • U moet de verplichtingen van de Wsnp nakomen.
  • U probeert zo veel mogelijk geld te verdienen om uw schuldeisers te betalen.

  Wijst de rechtbank uw verzoek af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Saneringsplan

  Als de rechter u toelaat tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dan maakt de rechtbank een saneringsplan. Hierin staat het bedrag dat u moet terugbetalen en hoe lang u dat moet doen. Meestal is dit 3 tot 5 jaar.

  Bewindvoerder

  U krijgt een bewindvoerder. Vaak stopt de bewindvoerder uw onderneming en worden uw bedrijfseigendommen verkocht. De bewindvoerder berekent het vrij te laten bedrag. Met dat geld betaalt u de vaste lasten. De rest van de opbrengst zet u op de boedelrekening. Van die rekening betaalt u de schuldeisers en de bewindvoerder.

  Faillissement

  De bewindvoerder controleert ook of u zich aan de verplichtingen houdt van de Wsnp-regeling. Doet u dat niet, dan kan de bewindvoerder, de rechter-commissaris of de schuldeiser de rechtbank vragen om de regeling te stoppen. De rechter kan dan uw faillissement uitspreken.

  Schone lei

  Als u zich aan alle verplichtingen van de Wsnp houdt, dan krijgt u van de rechter aan het eind van de afgesproken periode schone lei. Dat betekent dat u de schuld die dan nog overblijft niet meer hoeft te betalen.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven