Schuldsanering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap, vennoot in een vennootschap of vrije beroepsbeoefenaar? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit uw onderneming. Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u zich aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente.

  Hoe werkt vrijwillige schuldsanering?

  Bij vrijwillige schuldsanering krijgt u schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener is van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. De schuldhulpverlener helpt u een oplossing te zoeken voor uw schulden met uw schuldeiser(s). Dit heet het minnelijk traject.

  Minnelijk traject

  In het Minnelijk traject maakt u eerst samen met schuldhulpverlening een plan van aanpak. Uw schuldhulpverlener berekent hoeveel u maandelijks kunt aflossen. Daarna doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan uw schuldeiser(s). Daarbij kan aan uw schuldeisers gedeeltelijke kwijtschelding worden gevraagd. Als uw schuldeisers akkoord gaan dan wordt kwijtschelding verleend voor de resterende schulden. Voorwaarde is dat u zich in de overeengekomen periode (van 3 jaar) maximaal heeft ingezet voor aflossing.

  Hoe werkt wettelijke schuldsanering (Wsnp)?

  Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord in het minnelijk traject en komt er geen minnelijk akkoord? Bijvoorbeeld omdat u niet genoeg kunt aflossen? Dan kunt u de rechtbank in uw woonplaats vragen om een wettelijke schuldsaneringsregelingExterne link. Dat kan op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp is een wettelijke schuldsaneringsregeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden van uw schuld af te zijn. Bij een beroep op de Wsnp moet u vrijwel altijd stoppen met uw bedrijf.

  Saneringsplan

  Keurt de rechtbank uw verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan maakt de rechtbank een saneringsplan. Hierin staat het aflossingsbedrag en hoe lang het traject duurt. Meestal is dit 3 tot 5 jaar, daarna worden uw overgebleven schulden omgezet in een natuurlijke verbintenisExterne link. Uw schuldeisers zijn verplicht mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.

  Wijst de rechtbank uw verzoek af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

  Bewindvoering

  De rechtbank benoemt een bewindvoerder. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat belangrijk kan zijn voor uw situatie. De bewindvoerder berekent het bedrag waarvan u moet rondkomen. Alle inkomsten boven dat bedrag gaan naar een boedelrekening. De bewindvoerder betaalt via deze rekening de schuldeisers en zichzelf.

  Loonbeslag werknemer

  Heeft uw werknemer schulden? En kan uw werknemer die schulden niet meer betalen? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op een deel van het inkomen van uw werknemer. Dat heet loonbeslag. Een deurwaarder heeft hiervoor een vonnis of dwangbevel nodig van de rechter. U moet informatie geven over het loon en de gezinssituatie van uw werknemer. Bij loonbeslag moet u een deel van het loon aan de deurwaarder overmaken. Het deel wat overblijft, de beslagvrije voet, maakt u aan de werknemer over.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven