Schuldsanering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
± 3 min lezen
Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u gebruik maken van een schuldenregeling. Er zijn 2 soorten:

  • het minnelijk traject (een vrijwillige betalingsregeling)
  • het wettelijk traject Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

  Kunt u de schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u eerst nog uitstel (surseance van betaling) aanvragen.

  Het minnelijk traject

  Het minnelijk traject is een vrijwillige regeling. Een schuldhulpverlener helpt u om een oplossing te zoeken voor uw schulden. U vraagt schuldhulpverlening aan bij uw gemeente.

  Het minnelijk akkoord

  De schuldhulpverlener probeert met uw schuldeisers afspraken te maken over het terugbetalen van uw schuld. Dat heet het minnelijk akkoord. Binnen 36 maanden betaalt u zoveel mogelijk terug. Als er na de 36 maanden nog schuld overblijft, hoeft u die niet meer terug te betalen. Dat heet gedeeltelijke kwijtschelding.

  Dwangakkoord

  Uw schuldeisers doen vrijwillig mee aan de betalingsregeling. Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord met de betalingsregeling? En is dat onredelijk? Dan kunt u een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank.

  Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

  Is het minnelijk traject mislukt? Dan kunt u de rechtbank in uw woonplaats vragen om toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). De Wsnp is een wettelijk traject om uw schulden op te lossen. Dit heet schuldsanering. Ook als een schuldeiser uw faillissement aanvraagt, komt u in aanmerking voor de Wsnp.

  Soms blijven schuldenaren steken in het minnelijk traject. Om ook voor hen de toegang tot de WSNP laagdrempeliger te maken, bestaat sinds 1 mei 2021 de mogelijkheid om rechtstreeks naar een specifieke groep bewindvoerders te stappen. Zij kunnen, na een mislukt minnelijk traject, ook een dwangakkoord of toegang tot de WSNP aanvragen. Het aanvragen van een dwangakkoord door een Wsnp bewindvoerder was al langer mogelijk, sinds 1 mei is er ook een pilot gestart voor de Wnsp aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt de kosten van deze procedures.

  Voorwaarden Wsnp

  De Wsnp is alleen voor natuurlijke personen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennoten van een VOF kunnen hier gebruik van maken. U wordt toegelaten tot de Wsnp-regeling als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U kunt uw schulden niet meer betalen.
  • U heeft een verklaring van de gemeente dat het minnelijk traject is mislukt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar de Wsnp-regeling niet gebruikt.
  • U heeft de afgelopen 5 jaar niet bewust schulden gemaakt (bijvoorbeeld door boetes, fraude of onverantwoordelijke uitgaven).
  • U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.
  • U moet de verplichtingen van de Wsnp nakomen.
  • U probeert zo veel mogelijk geld te verdienen om uw schuldeisers te betalen.

  Wijst de rechtbank uw verzoek af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Let op: als u voor de Wsnp in aanmerking wilt komen, moet u in de meeste gevallen uw onderneming staken. Alleen in bijzondere gevallen mag u uw onderneming voortzetten. Bijvoorbeeld als het meer oplevert en er weinig risico's zijn.

  Saneringsplan

  Als de rechter u toelaat tot de Wsnp, maakt de rechtbank een saneringsplan. Hierin staat het bedrag dat u moet terugbetalen. Er staat ook in hoe lang u dat moet doen. Meestal is dit 3 tot 5 jaar.

  Bewindvoerder

  Maakt u gebruik van de Wsnp? Dan krijgt u een bewindvoerder. Vaak stopt de bewindvoerder uw onderneming. Ook worden uw bedrijfseigendommen verkocht. De bewindvoerder berekent het vrij te laten bedrag. Met dat geld betaalt u de vaste lasten. De rest van de opbrengst zet u op de boedelrekening. Van die rekening betaalt u de schuldeisers en de bewindvoerder.

  Faillissement

  De bewindvoerder controleert ook of u zich aan de verplichtingen houdt van de Wsnp-regeling. Doet u dat niet, dan kan de bewindvoerder, de rechter-commissaris of de schuldeiser de rechtbank vragen om de regeling te stoppen. De rechter kan dan uw faillissement uitspreken.

  Schone lei

  Als u zich aan alle verplichtingen van de Wsnp houdt, dan krijgt u van de rechter aan het eind van de afgesproken periode een schone lei. Dat betekent dat u de schuld die dan nog overblijft niet meer hoeft te betalen.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven