HomeWetten en regels

Bomen kappen buiten de bebouwde kom

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 3 min lezenEnglish version

Wilt u 1 of meer bomen of struiken kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u meestal een kapmelding doen bij het Omgevingsloket. Doe dat minimaal 1 maand voordat u begint. Ook moet u op dezelfde plek nieuwe bomen of struiken planten.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Wanneer moet u een kapmelding doen?

Of u een kapmelding moet doen, hangt af van de volgende zaken:

 1. Waar de bomen of struiken staan

  Elke gemeente moet in het omgevingsplan vastleggen waar de bebouwingscontour houtkap ligt. Dit is een gebied dat soms gelijk is aan de bebouwde kom en soms iets groter is. Staan de bomen of struiken die u wilt kappen, buiten de bebouwingscontour houtkap? Dan moet u soms een kapmelding doen.

 2. Hoeveel bomen of struiken het zijn

  U hoeft alleen een kapmelding te doen als de bomen en struiken die u wilt kappen, onderdeel zijn van een houtopstand. Een houtopstand is een zelfstandige groep bomen, struiken, hakhout of griend. U moet een kapmelding doen als deze houtopstand:

  • een oppervlakte heeft van 1000 m2 of meer, of
  • bestaat uit een rij van meer dan 20 bomen.
 3. Wat u met de bomen of struiken doet

  Gelden punt 1 en 2 voor u? Dan moet u een kapmelding doen:

  • als u de bomen of struiken kapt, omhakt of uit de grond haalt, of
  • als u iets anders doet waardoor deze bomen of struiken doodgaan of erg beschadigd raken (bijvoorbeeld graven in de bodem, waardoor de wortels kapotgaan), of
  • als een brand, storm of ziekte deze bomen en struiken kapot heeft gemaakt. In dit laatste geval doet u de melding achteraf.

Wanneer hoeft u geen kapmelding te doen?

U hoeft geen kapmelding te doen als de bomen of struiken binnen de bebouwingscontour houtkap staan. Wel heeft u dan soms een omgevingsvergunning nodig. Informeer daarom altijd bij uw gemeente waar de bebouwingscontour houtkap ligt. En ga na welke regels daar gelden. U vindt deze regels in het omgevingsplan, de kapverordening of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U hoeft ook geen kapmelding te doen als er een uitzondering geldt uit artikel 11.111 of artikel 11.126, 11.129 en 11.131 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bijvoorbeeld als:

 • de bomen of struiken op uw erf of in uw tuin staan
 • u populieren of wilgen wilt kappen die langs een weg staan
 • u werkt volgens een gedragscode die door de overheid is goedgekeurd

Soms moet u een kapmelding doen en ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u een boom wilt kappen die:

Kapmelding doen en vergunningcheck

Wilt u weten of u een kapmelding moet doen en/of een omgevingsvergunning moet aanvragen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een melding doen of een vergunning aanvragen.

Nieuwe bomen of struiken planten

Heeft u een kapmelding gedaan en de bomen of struiken gekapt? Dan bent u verplicht om op dezelfde grond nieuwe bomen en struiken te planten. Dat moet u binnen 3 jaar doen. Krijgt de grond binnen die 3 jaar een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u de nieuwe eigenaar vragen om de bomen en struiken te planten. Deze is verplicht om dat te doen.

Soms lukt het niet om binnen 3 jaar nieuwe bomen of struiken te planten. Of om dat op dezelfde grond te doen. In dat geval vraagt u een maatwerkvoorschrift aan. Daarmee vraagt u toestemming om de bomen en struiken op een andere plaats te planten. Of op een later tijdstip.

Kapmelding doen en maatwerkvoorschrift aanvragen

Doe de kapmelding niet later dan 1 maand voordat u begint met kappen. Ga daarvoor naar het Omgevingsloket. Daar kunt u ook direct een maatwerkvoorschrift aanvragen.

Meestal beoordeelt de provincie uw melding en aanvraag voor een maatwerkvoorschrift. Maar kapt u bomen voor werkzaamheden aan bijvoorbeeld hoofdwegen, landelijke spoorwegen of het landelijke energie- en gasnetwerk? Dan beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uw melding en aanvraag. Lees daarvoor de uitleg van RVO over bomen en struiken kappen en opnieuw planten na kappen.

Digitaal melden met de Berichtenbox

U kunt de kapmelding en de aanvraag voor een maatwerkvoorschrift tijdelijk niet met de Berichtenbox doen. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie