Bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Gaat u grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater toepassen? Regel met hier bij uw gemeente.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Gaat u grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater toepassen? Dan gelden bepaalde voorwaarden. U moet dit meestal melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat Bodem+. Waar en hoe u moet melden, heeft te maken met hoe u de grond, baggerspecie of bouwstoffen gebruikt.

Milieuhygiënische verklaring

U moet de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie laten zien met een milieuhygiënische verklaring. Voor bouwstoffen moet u ook een afleverbon hebben. Deze documenten bewaart u 5 jaar.

Let op: Nederland heeft andere eisen voor bouwstoffen, grond en baggerspecie dan andere EU-lidstaten. Zijn bouwstoffen, grond en baggerspecie al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Vervuilde grond en baggerspecie

Wilt u vervuilde grond of baggerspecie bewerken? Dan moet u voldoen aan de eisen voor techniek, opleiding en ervaring. Uw bedrijf heeft een kwaliteitssysteem nodig dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2008, ISO 14001 of 17025. Daarnaast mag dezelfde medewerker bepaalde combinaties van werkzaamheden niet uitvoeren. Een verwerkersbedrijf van grond en baggerspecie moet veranderingen of nieuwe locaties melden bij Rijkswaterstaat Bodem+.

Wilt u niet-gevaarlijke baggerspecie op land storten?

Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. In de vergunning staan de maatregelen die u moet nemen om het milieu te beschermen. Het is verboden gevaarlijke baggerspecie te storten op een stortplaats voor baggerspecie op land.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen digitaal melden bij Rijkswaterstaat Bodem+. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1