Werken met bouwstoffen, grond of baggerspecie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Gaat u werken met bouwstoffen, grond of baggerspecie? Bijvoorbeeld omdat u werkt aan een woningbouwlocatie, geluidswal of recreatieterrein? Dat kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom moet u zich houden aan een aantal regels.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Regels bouwstoffen, grond en baggerspecie

De regels voor werken met bouwstoffen, grond of baggerspecie staan in verschillende bronnen:

  • De regels voor het bepalen van de kwaliteit en de kwaliteitseisen staan in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit 2022.
  • De regels over het toepassingsbereik, de inhoudelijke regels, en de regels over de meldplicht staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
  • De omgevingsvergunning.

De lokale regels die gelden voor een bepaalde locatie kunt u checken bij Regels op de kaart in het Omgevingsloket.

Meld- en informatieplicht

Gaat u werken met bouwstoffen, grond of baggerspecie? Of gaat u grond of baggerspecie opslaan? Dan moet u in de meeste gevallen een melding doen via het Omgevingsloket (meldplicht). Ook moet u meestal informatie aanleveren (informatieplicht).

Meld- en informatieplicht voor werken met bouwstoffen

Voor werken met bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld beton, asfalt, dakpannen en bakstenen, hoeft u geen melding te doen in het Omgevingsloket. Ook hoeft u hiervoor geen informatie aan te leveren. Voor de bouwstoffen AVI-bodemas en immobilisaat geldt wel een informatieplicht. Minimaal 4 weken voordat u aan het werk begint geeft u informatie door via het Omgevingsloket. Voor andere bouwstoffen kan de gemeente in het omgevingsplan een meld- of informatieplicht opnemen. Controleer de regels voor uw bouwstof in het Omgevingsloket.

Let op: Het Omgevingsloket vervangt het meldpunt bodemkwaliteit. Maar als u IBC-bouwstoffen wilt gebruiken, dan moet u tot 1 juli 2024 nog melden bij meldpunt bodemkwaliteit. U kunt uw oude meldingen ook nog inzien bij het meldpunt bodemkwaliteit.

Meld- en informatieplicht voor werken met grond of baggerspecie

Als u gaat werken met grond of baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater moet u dit meestal melden via het Omgevingsloket. Over elke partij grond moet u ook meestal informatie aanleveren via het Omgevingsloket. Melden en informeren moet u vaak 1 week en soms 4 weken doen voordat u aan het werk begint. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kleinere hoeveelheden of voor het telen van gewassen.

Let op: Het Omgevingsloket vervangt het meldpunt bodemkwaliteit. Past u grond en baggerspecie in een diepe plas toe? Dan moet u tot 1 januari 2027 nog melden bij meldpunt bodemkwaliteit. U kunt uw oude meldingen ook nog inzien bij het meldpunt bodemkwaliteit.

Meld- en informatieplicht voor opslaan van grond of baggerspecie

Voordat u grond of baggerspecie opslaat moet u dit meestal melden, en informatie geven via het Omgevingsloket. Het hangt ervan af hoe verontreinigd de grond of baggerspecie is of u ook een omgevingsvergunning nodig heeft. Ga naar het Omgevingsloket om te melden, om te informeren of om een vergunning aan te vragen.

Milieuverklaring bodemkwaliteit

U moet de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie meestal laten zien met een milieuverklaring bodemkwaliteit (vroeger milieuhygiënische verklaring). Voor bouwstoffen, grond of baggerspecie moet u vaak een afleverbon hebben. U moet deze documenten 5 jaar bewaren.

Let op: Nederland heeft andere eisen voor bouwstoffen, grond en baggerspecie dan andere lidstaten in de Europese Unie (EU). Zijn bouwstoffen, grond en baggerspecie al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Vervuilde grond en baggerspecie bewerken

Gaat u vervuilde grond of baggerspecie bewerken? Dan moet u erkend zijn volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7500.

Gaat u verschillende partijen grond of baggerspecie samenvoegen? Dan moet u erkend zijn volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9335.

Om die erkenning te krijgen moet u een certificaat aanvragen bij een certificerende instelling. Zo laat u zien dat u werkt volgens een kwaliteitssysteem, de beoordelingsrichtlijn en de onderliggende protocollen. Met dat certificaat moet u dan de BRL-erkenning aanvragen bij Rijkswaterstaat. Uw organisatie is daarna te vinden via het zoekmenu erkende instellingen.

Vraagt u een bedrijf om voor u vervuilde grond en baggerspecie te bewerken, of verschillende partijen grond of baggerspecie samen te voegen? Let op: u mag daarvoor alleen erkende bedrijven inhuren.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een aanvraag doen of melding maken.

Digitaal melden met de Berichtenbox

U kunt de melding voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen tijdelijk niet met de Berichtenbox doen. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.