Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

Gaat u grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater toepassen? U moet dit melden.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Waar en hoe u moet melden, heeft te maken met hoe u de grond, baggerspecie of bouwstoffen gebruikt. U moet dit meestal melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat Bodem+.

Milieuhygiënische verklaring

U moet de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie laten zien met een milieuhygiënische verklaring. Voor bouwstoffen moet u ook een afleverbon hebben. Deze documenten bewaart u 5 jaar.

Let op: Nederland heeft andere eisen voor bouwstoffen, grond en baggerspecie dan andere EU-lidstaten. Zijn bouwstoffen, grond en baggerspecie al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Vervuilde grond en baggerspecie

Wilt u vervuilde grond of baggerspecie bewerken? Dan moet u werken volgens een kwaliteitssysteem en voldoen aan de eisen voor techniek, opleiding en ervaring. Met een certificaat laat u zien dat u aan de kwaliteitseisen voldoet. Een verwerkersbedrijf van grond en baggerspecie moet veranderingen of nieuwe locaties melden bij Rijkswaterstaat Bodem+.

Wilt u niet-gevaarlijke baggerspecie op land storten?

Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. In de vergunning staan de maatregelen die u moet nemen om het milieu te beschermen. Het is verboden gevaarlijke baggerspecie te storten op een stortplaats voor baggerspecie op land.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen digitaal melden bij Rijkswaterstaat Bodem+. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Naar boven