MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

Mestbassins kunnen onder de grond of boven de grond liggen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze regels verschillen per type mestbassin.

De regels voor mestbassins gaan over:

  • stankoverlast
  • uitstoot van ammoniak
  • bodemvervuiling

Stankoverlast tegengaan

U moet geuroverlast voorkomen en beperken. Er gelden minimumafstanden tot bijvoorbeeld andere veehouderijen en woningen.

Mestbassin afdekken tegen ammoniakuitstoot

U moet uw mestbassins afdekken om de uitstoot van ammoniak te beperken. Ook gelden er minimumafstanden voor mestbassins tot heel kwetsbare gebieden.

Bodemvervuiling voorkomen

U moet zich houden aan regels om vervuiling van de bodem te voorkomen. De meststoffen mogen niet door het mestbassin in de grond lekken (mestdichtheid). U moet bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring voor uw mestbassin hebben en in sommige gevallen periodiek laten keuren.

Zie ook

Naar boven