Dit artikel is gerelateerd aan:

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Mestbassins kunnen ondergronds of bovengronds zijn gelegen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften verschillen per type mestbassin. Belangrijke milieuthema's hierbij zijn:

  • geur: omwonenden kunnen last hebben van geurhinder;
  • ammoniak: ammoniakemissie heeft effect op de omgeving;
  • bodem: mest kan de bodem verontreinigen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven