Dit artikel is gerelateerd aan:

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Mestbassins kunnen onder de grond of boven de grond liggen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze regels verschillen per type mestbassin.

De regels voor mestbassins gaan over:

  • stankoverlast
  • uitstoot van ammoniak
  • bodemvervuiling

Stankoverlast tegengaan

U moet geuroverlast voorkomen en beperken. Er gelden minimumafstanden tot bijvoorbeeld andere veehouderijen en woningen.

Mestbassin afdekken tegen ammoniakuitstoot

U moet uw mestbassins afdekken om de uitstoot van ammoniak te beperken. Ook gelden er minimumafstanden voor mestbassins tot heel kwetsbare gebieden.

Bodemvervuiling voorkomen

U moet zich houden aan regels om vervuiling van de bodem te voorkomen. De meststoffen mogen niet door het mestbassin in de grond lekken (mestdichtheid). U moet bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring voor uw mestbassin hebben en in sommige gevallen periodiek laten keuren.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven