Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish version

Wilt u een mestbassin (laten) bouwen? Mestbassins kunnen onder de grond of boven de grond liggen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze regels verschillen per type mestbassin.

De regels voor mestbassins gaan over:

  • overlast door stank
  • vrijkomen van ammoniak
  • vervuiling van de grond

Overlast door stank voorkomen

U moet geuroverlast voorkomen en kleiner maken. Er gelden minimumafstanden tot bijvoorbeeld andere veehouderijen en woningen.

Mestbassin afdekken tegen ammoniakuitstoot

U moet uw mestbassins afdekken om het vrijkomen van ammoniak te beperken. Ook gelden er minimumafstanden voor mestbassins tot heel kwetsbare gebieden.

Vervuiling van de grond voorkomen

U moet zich houden aan regels om vervuiling van de bodem te voorkomen. De meststoffen mogen niet door het mestbassin in de grond lekken (mestdichtheid). U moet bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring voor uw mestbassin hebben en in sommige gevallen regelmatig laten keuren.

Zie ook

Naar boven