Dit artikel is gerelateerd aan:

Normen voor ammoniakuitstoot en geuremissie van veehouderijen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten. Door uw stallen op afstand van bomen of planten te bouwen, voorkomt u directe ammoniakschade.

Aan welke norm moeten uw stallen voldoen?

Elk stalsysteem heeft een norm voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof. In het Besluit emissiearme huisvesting staat hoeveel ammoniak en fijnstof een bepaald diersoort mag uitstoten. Uw verblijven voor melkkoeien, kalveren, varkens, kippen, kalkoenen en eenden moeten voldoen aan of beter zijn dan de maximale emissiewaarden. Dit geldt ook voor grotere uitbreidingen van bestaande stallen (meer dan 50 procent).

Daarnaast kunnen er normen zijn voor de totale ammoniakuitstoot per bedrijf. Deze staan in uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit. Als u een natuurbeschermingswetvergunning heeft, kunnen de normen ook hierin staan.

Heeft u een stalsysteem dat niet in de lijst staat? Dan moet u een verzoek tot opname indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt ook een bijzondere emissiefactor voor dat systeem aanvragen. Stallen op middelgrote veehouderijbedrijven moeten uitstootarm zijn.

Geuremissie

Uw veehouderij moet voldoen aan regels over de uitstoot van geur (geuremissie). De regels hangen af van onder andere:

  • de plaats van uw bedrijf
  • de soorten en aantallen dieren die u houdt
  • het type stallen
  • de aanwezigheid van een mestbassin

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven