Buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) huisvesten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 31 okt 2022
2 min lezen
English version

Regelt u woonruimte voor buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten)? Er zijn eisen voor de begeleiding en kwaliteit van de woonruimte. Die regels gelden voor werkgevers, uitzendorganisaties en huisvesters.

Wanneer moet u zorgen voor woonruimte?

 • als de huisvestingsverplichting in de cao voor uw bedrijfstak staat
 • voor werknemers die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning
 • als u een uitzendbureau of een buitenlands bedrijf bent dat medewerkers in Nederland laat werken

Hoe regelt u huisvesting?

U kunt als werkgever zelf huisvesting hebben, bijvoorbeeld: uw werknemers wonen bij u op het erf (bijvoorbeeld bij seizoensarbeid).

Of u regelt woonruimte via een huisvester, een bedrijf gespecialiseerd in huisvesting. Zo’n bedrijf heeft woningen, vakantieparken of soms grote huisvestingslocaties waar soms meer dan 100 arbeidsmigranten wonen.

Eisen aan de woonruimte

Bepaalde brancheorganisaties verplichten hun leden om alleen te werken met bedrijven die het SNF-keurmerk hebben van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Bedrijven met het SNF keurmerk moeten zich houden aan de eisen voor de woning van arbeidsmigranten. Die eisen gaan over:

 • oppervlakte
 • hygiëne
 • privacy
 • sanitair
 • veiligheid
 • kwaliteit

U vindt bedrijven met het SNF-keurmerk in het SNF-register.

SNF-keurmerk aanvragen

Wilt u een SNF-keurmerk voor uw huisvestingsbedrijf? U kunt u uw huisvesting door SNF laten keuren. Als u voldoet aan alle eisen, komt uw organisatie in het SNF-register.

SNF-inhuur-register voor werkgevers

Heeft u zelf geen woonruimte voor uw arbeidsmigranten, maar huurt alle huisvesting in bij organisaties die door SNF zijn goedgekeurd? Dan kunt u zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register.

U moet aan deze eisen voldoen als u:

 • geld (tot maximaal 25%) inhoudt op het brutominimumloon van de buitenlandse werknemer
 • de buitenlandse werknemer (mondeling) akkoord geeft voor het gebruik van de huisvesting
 • een organisatie bent die zich specialiseert in het huisvesten van buitenlandse werknemers

Regels voor huisvesters

Waar mogen arbeidsmigranten wonen?

De gemeente bepaalt waar arbeidsmigranten mogen wonen. Het gebouw waarin u arbeidsmigranten wilt laten wonen moet in het bestemmingsplan een woon- of logiesfunctie hebben.

Een gemeente kan daarnaast regels hebben voor:

 • hoeveel arbeidsmigranten er in een bepaald gebied mogen wonen
 • hoeveel arbeidsmigranten in 1 huis mogen wonen
 • wanneer u een bepaalde woning mag gebruiken voor het huisvesten van arbeidsmigranten

Omgevingsvergunning voor huisvesting

Heeft de plek waar u uw buitenlandse werknemers wilt laten wonen geen woon- of logiesfunctie in het bestemmingsplan? Dan kunt u een (tijdelijke) omgevingsvergunning aanvragen. Hiermee vraagt u toestemming aan de gemeente om de locatie op een andere manier te gebruiken dan in het bestemmingsplan staat.

Exploitatievergunning voor huisvesting

In sommige gemeenten heeft u een exploitatievergunning nodig om buitenlandse werknemers te mogen huisvesten. Dit geeft de gemeente aan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de exploitatievergunning staan de regels voor het gebouw en de beheerder. Bijvoorbeeld regels voor goede woonomstandigheden en om overlast te voorkomen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: