Buitenlandse werknemers huisvesten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt u tijdelijk buitenlandse werknemers in dienst? Dan moet u in sommige gevallen voor geschikte huisvesting zorgen. Dat moet als dit in de cao voor uw bedrijfstak staat. Of voor werknemers die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. In de handreiking Ruimte voor arbeidsmigrantenExterne link vindt u tips voor de huisvesting. Ook het Expertisecentrum Flexwonen (EF) heeft informatie over huisvestingsvormenExterne link.

Ook voor uitzendbureaus en buitenlandse bedrijven

De wettelijke huisvestingsverplichting geldt ook voor uitzendbureaus en voor bedrijven uit het buitenland die medewerkers tewerkstellen in Nederland. Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of freelancers moeten zelf voor hun huisvesting zorgen. Heeft de buitenlandse werknemer ook huisvesting in Nederland waar hij de hele week inclusief het weekend verblijft of kan verblijven? Dan geldt dit als zijn thuis.

Eisen aan de huisvesting

Voor de huisvesting gelden basiseisen voor de hygiƫne, veiligheid en kwaliteit. Aan welke regels u zich precies moet houden, verschilt per gemeente. Als u aan de norm voldoet, kunt u zich aanmeldenExterne link bij het register van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven