Subsidie CEF Transport

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Heeft u een project dat het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is bedoeld voor overheden en bedrijfsleven zoals havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw project moet gericht zijn op de volgende onderwerpen:

  • oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk
  • wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten
  • beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten
  • verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur
  • verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen
  • overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot

Hoe kunt u aanvragen?

Alle calls voor de subsidie CEF Transport zijn gesloten.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich eerst melden bij RVO. U laat eerst bij RVO uw projectidee toetsen. Daarna kunt u subsidie CEF Transport aanvragen bij INEA.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven