Subsidie CEF Transport

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor overheden en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw project moet gericht zijn op een van de volgende onderwerpen:

  • oplossen van ontbrekende schakels in het vervoersnetwerk
  • wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten
  • beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten
  • verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur
  • verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen
  • overschakelen op innovatieve, energie-efficiënte transporttechnologieën voor een lagere koolstofuitstoot

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt zich aanmelden voor CEF Transport vanaf 16 september 2021 tot 19 januari 2022. Daarnaast is er een doorlopende oproep voor alternatieve brandstoffen.

Voordat u een subsidie aanvraagt, laat u uw projectidee toetsen door RVO. Kijk voor meer informatie over de eerste oproep CEF Transport op de website van RVO en de website van European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet instemmen met uw aanvraag voor CEF Transport.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven