Diensten leveren buiten de EU

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U wilt diensten leveren in een land buiten de Europese Unie (EU). U levert de dienst vanuit Nederland of u verricht de dienst in het land van uw klant. In veruit de meeste gevallen is dit toegestaan, al heeft u soms een vergunning nodig. Daarnaast is het goed om altijd lokale gebruiken, wetten en regels te checken voordat u in een ander land aan de slag gaat.

Check of u een visum nodig heeft

Bij een bezoek aan landen buiten de EU, heeft u waarschijnlijk een visum nodig. U kunt dit navragen bij de ambassade of het consulaatExterne link van het land waar u uw diensten levert. U hoort daar ook aan welke voorwaarden u moet voldoen en kunt het visum daar aanvragen.

Ga na of er eisen zijn voor uw paspoort

Landen buiten de EU accepteren alleen een geldig paspoort als identificatiebewijs. Vaak moet uw paspoort bij binnenkomst of vertrek ook nog een aantal maanden geldig zijn. Meer informatie hierover vindt u ook bij de ambassade of het consulaatExterne link van het land waar u uw diensten levert.

Zaken waarmee u rekening moet houden

In het land waar u uw dienst levert, krijgt u te maken met lokale wetgeving en gebruiken. Zorg dat u hiervan goed op de hoogte bent. Check de lokale do’s-and don'ts.

Als u een strategische dienstExterne link wilt leveren, moet u daarvoor eerst een vergunning aanvragenExterne link. Strategische diensten zijn bijvoorbeeld: reparatie of onderhoud van militaire goederen. Check of u een vergunning nodig heeft.

Zorg ook voor algemene voorwaarden.

Ten slotte, check of er speciale eisen aan uw diploma’s worden gesteld, hoe het zit met verzekeringen, of u geld moet afdragen voor sociale verzekeringen en welke vergunningen u nodig heeft.

Gebruik de tools Diensten in en uit het Buitenland en Digitale diensten in en uit het Buitenland

Om te bepalen waar u de btw over uw dienst moet aangeven en betalen, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst. Dit hulpmiddel geeft antwoord op veel btw-vragen bij diensten leveren buiten de EU. Bijvoorbeeld in welk land u de btw moet aangeven en betalen. En als u digitale diensten levert aan particulieren, gebruikt u het hulpmiddel Digitale diensten in en uit het buitenlandExterne link.

Tip! Ga na of u uw btw kunt terugvragen

U kunt bij de belastingdienst van het land waarin u uw diensten levert, nagaan of u de btw kunt terugvragen en hoe u dat doet.

Regel tijdelijke invoer van goederen

Heeft u voor uw diensten in het buitenland ook goederen nodig? Bijvoorbeeld: een laptop, promotiemateriaal of muziekinstrumenten. Dan voert u deze tijdelijk in buiten de EU. U moet dan waarschijnlijk 2 keer invoerrechten betalen. In het land waar u uw dienst levert en bij terugkomst in Nederland. U kunt dubbele invoerrechten voorkomen door:
  1. Een vergunning tijdelijke in- en uitvoer aan bij de douane (EX-3)Externe link aan te vragen. Bij terugkeer in Nederland betaalt u geen invoerrechten. En in het land waar u uw dienst levert is een borgsom vaak voldoende. Direct een vergunning aanvragenExterne link.
  2. Een ATA-carnet aan te vragen bij KVK. Dat is een soort paspoort voor uw goederen. In veel landen buiten de EU betaalt u met een ATA-carnet geen btw, invoerrechten of borgsommen. Direct een ATA-carnet aanvragenExterne link.

Feiten en cijfers: export

De grafiek laat per kwartaal de totale waarde van export van diensten naar niet-EU-landen zien.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland