Algemene voorwaarden opstellen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst is het voor uw klant duidelijk hoe het onder meer zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen.

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden bij een overeenkomst. Bijvoorbeeld als uw klant bij u een product koopt of een dienst afneemt.

Waarom algemene voorwaarden?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Uw klanten weten waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld hoe het zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. En u kunt de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden als u algemene voorwaarden opstelt. Zo mogen voorwaarden niet onredelijk zijn en heeft u informatieplicht.

Coronacrisis en force majeure clausule

Als u uw afspraken niet na kunt komen, bent u normaal gesproken verantwoordelijk voor de schade aan de andere partij. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op overmacht. Lees meer over wanneer er sprake is van overmacht.

Algemene voorwaarden opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren. U kunt ze zelf opstellen, een voorbeeldtekst gebruiken of de voorwaarden laten opstellen door een juridisch adviseur.

Gebruik een voorbeeld voor algemene voorwaarden

U kunt voorbeelden voor algemene voorwaarden (modelteksten) vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen of andere aanbieders van maatwerk- en voorbeeldcontracten.

Check of u algemene voorwaarden van uw branche- of beroepsvereniging moet gebruiken

Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang. Bij de SER staat een overzicht van branches met standaardvoorwaarden die leden moeten gebruiken.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Wat belangrijk is om te noemen in de algemene voorwaarden verschilt per bedrijfstak. Een aantal punten komt vaak terug:

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld reparatiekosten of vervangingskosten) en indirecte schade (bijvoorbeeld waterschade bij brand). U mag nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt uw aansprakelijkheid wel verkleinen met uw voorwaarden.

Betalingstermijn

U mag zelf een redelijke betalingstermijn voor consumenten bepalen. Die zet u in de algemene voorwaarden. Voor bedrijven en de overheid geldt een wettelijke betalingstermijn. Wilt u een kortere, of juist langere, betalingstermijn gebruiken? Dan moet u dit vastleggen in uw algemene voorwaarden. U kunt deze betalingstermijn ook afspreken in een contract.

Eigendomsvoorbehoud

Als u een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden zet, blijven de goederen van u totdat uw klant heeft betaald. U kunt dan bijvoorbeeld uw goederen terugeisen als de klant failliet gaat.

Garantie

Uw product moet doen wat het belooft. Uw koper heeft een wettelijke garantie. In uw algemene voorwaarden kunt u informatie over bijvoorbeeld extra garantie zetten. Of de duur van de garantie. U kunt in de algemene voorwaarden de wettelijke garantie op uw product niet beperken.

Algemene voorwaarden deponeren bij KVK

Uw algemene voorwaarden kunt u laten bewaren bij KVK of bij de Rechtbank. Dat heet deponering. Dit is niet verplicht, maar is wel handig. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over. Wilt u uw algemene voorwaarden intrekken? U kunt u deponering bij KVK per e-mail stopzetten.

Algemene voorwaarden opvragen

Wilt u uw eigen voorwaarden of die van een klant of opdrachtgever opzoeken bij KVK? U kunt de algemene voorwaarden telefonisch opvragen.

Informeer uw klant duidelijk en op tijd

Uw algemene voorwaarden moeten duidelijk te begrijpen zijn voor uw klanten. Als u vooral in Nederland zakendoet, schrijft u ze dus in het Nederlands. Voor internationale klanten kunt u een vertaling maken.

Uw klanten moeten de algemene voorwaarden kunnen lezen voordat u de koopovereenkomst sluit. U kunt de voorwaarden dus niet pas leveren bij het product. Levert u een doorlopende dienst, zoals een abonnement en wilt u de algemene voorwaarden veranderen? Dan moet u zich houden aan de regels.

Lees meer over het gebruik van algemene voorwaarden in de praktijk.

Algemene voorwaarden voor webwinkels

Als u via internet verkoopt aan consumenten dan moet u bepaalde algemene voorwaarden duidelijk op uw website zetten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een checklist om te controleren of u aan de regels voldoet.

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Algemene voorwaarden deponeren bij KVK

Regels algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door

KVK