Klanten en zakenpartners vinden bij export

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U exporteert goederen of diensten naar het buitenland en bent op zoek naar klanten of zakenpartners? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

Zoek zelf klanten

Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met mogelijke afnemers en zakenpartners:

Neem deel aan een evenement

Samenwerken met een distributeur of handelsagent

U kunt ook samenwerken met een distributeur of handelsagent.

Distributeur

Met een distributeur werkt u met één partij. Omdat de distributeur rechtstreeks de goederen van u afneemt, loopt u minder risico. Ook kost het bewerken van de markt u minder tijd omdat de lokale partner al een netwerk heeft. Het nadeel is dat u weinig tot geen binding met uw klanten. Daardoor heeft u weinig zicht op de exportmarkt.

Handelsagent

Met een handelsagent is die binding met uw klanten en het zicht op de markt er wel. Daarnaast levert een handelsagent u meestal een hogere winstmarge op. Maar u loopt wel meer risico. De handelsagent is namelijk alleen verantwoordelijk voor de marktbewerking en niet voor de inkoop en verkoop van uw goederen. Deze blijven voor rekening en risico van uzelf tot het moment dat ze verkocht zijn.

Houd rekening met cultuurverschillen

Verdiep u in de culturele verschillen tussen Nederland en uw exportland. In het landenoverzicht van RVO.nl vindt u per exportlandExternal link een overzicht van de belangrijkste do’s-and-don’ts. Lees ook de informatie van KVK over cultuurverschillenExternal link.

Zet een vestiging in het buitenland op

Een andere mogelijkheid is het starten van een vestiging van uw bedrijf in het buitenland. Veel zaken worden dan een stuk eenvoudiger voor u. Bijvoorbeeld het maken van afspraken over betaling en levering van uw goederen. Wel bent u natuurlijk meer tijd kwijt. Ook moet u rekening houden met hogere kosten.

Check de betrouwbaarheid van buitenlandse zakenpartners

Beperk uw risico’s door van tevoren de betrouwbaarheid van uw klant of zakenpartnerExternal link te controleren. Onderzoek bijvoorbeeld of deze in het buitenlandse handelsregister staat ingeschreven. U kunt ook de organisatie door laten lichten door een handelsinformatiebureau. De overheid kan u ondersteunen bij het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenlandExternal link.

Leg afspraken vast

Voor welke vorm van export u ook kiest, zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. Hiervoor kunt u modelovereenkomsten gebruiken. Zoals een distributieovereenkomst, of een agentuurovereenkomst voor een handelsagent.

Praat mee met andere ondernemers over internationaal ondernemenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland