Regels voor taxidermie (dieren opzetten)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u dieren opzetten (taxidermie)? U bent zelf preparateur of u wilt een dier laten opzetten? Dan moet u rekening houden met de regels voor taxidermie. U mag niet alle dieren opzetten (prepareren).

Welke dieren mag u niet opzetten?

U mag bepaalde streng beschermde diersoorten niet (laten) opzetten. Deze soorten staan in de bijlagen van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bonn en Bern.

U mag alleen een streng beschermd dier uit die bijlagen (laten) opzetten voor onderwijsdoelen. U moet dan een ontheffing voor het prepareren aanvragen.

Welke dieren mag u wel opzetten?

Diersoorten uit de Bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming mag u (laten) prepareren als u ze dood heeft gevonden en ze een natuurlijke dood zijn gestorven. U heeft hiervoor geen ontheffing of vrijstelling nodig.

Vrijstelling voor vogels

U mag vogels die in de EU in het wild voorkomen (laten) prepareren. Voor deze vogelsoorten geldt een vrijstelling. De vrijstelling geldt alleen onder bepaalde voorwaarden.

Merkteken en melden

Als u een dode vogel wilt (laten) prepareren dan moet u het dier een merkteken geven en melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat doet u wanneer u de dode vogel heeft gekregen of gevonden.

Registratie bij opzetten van dieren

Als u dieren opzet, jachttrofeeën of andere preparaten van dieren maakt, dan moet u zich registreren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan te prepareren en geprepareerde dieren, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een te prepareren of geprepareerd dier al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop van geprepareerde dieren in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Dit artikel is gerelateerd aan: