MenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Drie-uursregeling en vaste gezichtencriterium kinderopvang veranderen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: 1 juli 2023

Wat verandert er?

Werkt u in de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang? Op 1 juli 2023 wijzigen de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. De regels van nu knellen in de praktijk, vooral in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk.

Wijzigingen Drie-uursregeling

  • Kinderopvangvoorzieningen mogen nu maximaal drie uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Dat verandert niet. In het pedagogisch beleidsplan hoeft niet meer vooraf vastgelegd te worden op welke exacte tijdstippen afwijking plaatsvindt.
  • In het pedagogisch beleidsplan worden voortaan de reguliere personeelsdiensten en de kaders voor de drie-uursregeling beschreven (hoe gaat de houder om met groepsindeling en de personeelsinzet, in welke situaties wordt van de BKR afgeweken en hoe wordt aandacht besteed aan de behoeften van het kind als er minder beroepskrachten worden ingezet?).
  • Daarnaast moeten kindercentra actuele roosters van beroepskrachten (met pauzetijden) en presentielijsten van kinderen (met aankomst- en vertrektijd) kunnen overleggen. De GGD kan daarmee toetsen of een kindcentrum maximaal drie uur per dag afwijkt van de BKR.

Wijzigingen Vaste gezichtencriterium

  • Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt ieder kind een aantal ‘vaste gezichten’ toegewezen. Op alle dagen dat een kind aanwezig is, moet ook één van de vaste gezichten aanwezig zijn.
  • Kindercentra krijgen de mogelijkheid om tijdelijk te kunnen afwijken van het vaste gezichtencriterium. Bijvoorbeeld in periodes van ziekte, verlof of bij vakantie van één of meerdere vaste gezichten. Daardoor kan in die periodes een andere beroepskracht ingezet worden dan een ‘vast gezicht’.
  • Bij de afwijkingsmogelijkheden geldt wel een aantal voorwaarden, die als doel hebben om de emotionele veiligheid en stabiliteit voor het kind te borgen.

Voor wie?

  • Kindercentra, zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang

Wanneer?

De wijziging van het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ gaat in op 1 juli 2023.

Zie ook

Naar boven