Drie-uursregeling en vaste gezichtencriterium kinderopvang gewijzigd

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
Ingangsdatum: 1 juli 2023

Wat is er veranderd?

Heeft u een kinderdagopvang of buitenschoolse opvang? Op 1 juli 2023 zijn de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium veranderd. Door het personeelstekort en de hoge werkdruk in de kinderopvang is het moeilijk om te voldoen aan de regels.

Wijzigingen Drie-uursregeling

  • In het pedagogisch beleidsplan hoeft u niet meer vooraf vast te leggen op welke exacte tijdstippen u afwijkt van de Beroepskracht-kindratio (BKR).
  • In het pedagogisch beleidsplan moet u omschrijven hoe u omgaat met de groepsindeling en de personeelsinzet, wanneer u afwijkt van de BKR en hoe u aandacht geeft aan de behoeften van het kind als er minder beroepskrachten worden ingezet.
  • U moet een overzicht maken en bijhouden met daarop de beroepskrachten die u inzet en de kinderen die op de kinderopvang zijn (met een indicatie van de aankomst- en vertrektijd). De GGD kan daarmee toetsen of een kindcentrum maximaal drie uur per dag afwijkt van de BKR.

Wijzigingen Vaste gezichtencriterium

  • U mag een andere beroepskracht inzetten in plaats van een vast gezicht,
  • dat mag alleen als u al werkt met maximaal 3 vaste gezichten per kind, niet als een kind al 4 vaste gezichten heeft,
  • u moet in pedagogisch beleidsplan zetten hoe u de emotionele veiligheid en stabiliteit van het kind beschermt als u een andere beroepskracht dan een vast gezicht inzet en de oudercommissie moet hier advies over geven voordat u dit gaat doen

Voor wie?

  • Kindercentra, zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang

Wanneer?

De wijziging van het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ is ingegaan op 1 juli 2023.

Dit artikel is gerelateerd aan: