Mentor toewijzen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u aan ieder kind een mentor toewijzenExterne link. U vertelt de ouders wie de mentor van hun kind is.

De mentor als aanspreekpunt

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt in de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welzijn van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Gesprek met de ouders

In de dagopvang moet de mentor periodiek de ontwikkeling en welzijn van het kind met de ouders besprekenExterne link. In de buitenschoolse opvang hoeft dat alleen als dat gewenst is.

Vaste-gezichten criterium

De mentor moet werken op de stamgroep of basisgroep om het kind goed te kennen. De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn volgens het vaste-gezichten criterium.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven