Zoeken

Pedagogisch beleidsplan opstellen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 3 min lezenEnglish version

Heeft u een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderbureau? Dan moet u een pedagogisch beleidsplan hebben. In het pedagogisch beleidsplan staat de pedagogische visie van uw kinderopvang. Uw pedagogisch medewerkers en gastouders moeten zich aan dit plan houden.

Hoe maakt u het pedagogisch beleidsplan?

U moet een aantal onderwerpen beschrijven in het pedagogisch beleidsplan. In ieder geval moet u omschrijven hoe u verantwoorde dagopvang geeft. Dat geldt voor de kinderdagopvang, BSO en het gastouderbureau. Daarnaast moet in het beleidsplan per soort opvang andere onderwerpen staan.

Het pedagogisch beleidsplan moet altijd bijgewerkt zijn. Verandert er iets in uw kinderopvangorganisatie? Dan moet u het plan aanpassen. Heeft u een oudercommissie? Dan heeft uw oudercommissie het recht om u advies te geven voor uw pedagogisch beleidsplan.

Verantwoorde dagopvang

U moet in uw pedagogisch beleidsplan zetten hoe u verantwoorde kinderopvang geeft. Dit moet in ieder pedagogisch beleidsplan staan. U omschrijft duidelijk hoe uw pedagogisch medewerkers en gastouders:

 • met kinderen omgaan met respect en gevoel zodat zij zich veilig en geborgen voelen
 • kinderen met spel helpen in hun ontwikkeling
 • kinderen begeleiden en sociale kennis en vaardigheden leren
 • kinderen aanmoedigen de waarden en normen in de samenleving te leren kennen

Pedagogisch beleidsplan kinderdagopvang

U moet voor uw kinderdagopvang deze punten omschrijven in uw pedagogisch beleidsplan:

 • hoe u verantwoorde dagopvang geeft
 • hoe u de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert
 • hoe de ontwikkeling doorloopt als het kind naar de basisschool en buitenschoolse opvang gaat
 • hoe u met toestemming van de ouders de informatie over het kind doorgeeft aan de basisschool en buitenschoolse opvang
 • hoe u ouders doorverwijst naar andere organisaties voor hulp als er bijzonderheden of problemen bij de ontwikkeling van het kind zijn
 • hoe en hoe vaak de mentor de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt
 • hoe u de ouders en het kind laat weten wie de mentor van het kind is
 • de manier van werken in de groep
 • hoe groot de groep maximaal is
 • de leeftijdsopbouw van de groep
 • hoe kinderen kunnen wennen aan een nieuwe groep

Als dat van toepassing is, moet u ook in het beleidsplan zetten:

 • op welke tijden u zich niet houdt aan de beroepskracht-kindratio en de drie-uursregeling gebruikt, u moet de ouders dit duidelijk laten weten
 • bij welke activiteiten de kinderen de groep of de ruimte kunnen verlaten
 • de regels voor extra dagdelen kinderopvang
 • de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hoe zij worden begeleid

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat er wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan. U bent als houder verantwoordelijk.

Pedagogisch beleidsplan BSO

U moet voor uw buitenschoolse opvang (BSO) deze punten omschrijven in uw pedagogisch beleidsplan:

 • hoe u verantwoorde dagopvang geeft
 • hoe de mentor de gekregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt
 • hoe u de ouders en het kind laat weten wie de mentor van het kind is
 • hoe u ouders doorverwijst naar andere organisaties voor hulp als er bijzonderheden of problemen bij de ontwikkeling van het kind zijn
 • de manier van werken in de groep
 • hoe groot de groep maximaal is
 • de leeftijdsopbouw van de groep
 • hoe kinderen kunnen wennen aan een nieuwe groep

Als dat van toepassing is, moet u ook in het beleidsplan zetten:

 • welke tijden u niet het minimaal aantal medewerkers op de groep heeft staan, u moet de ouders dit duidelijk laten weten
 • bij welke activiteiten de kinderen de groep mogen verlaten
 • de regels voor extra dagdelen buitenschoolse opvang
 • wat u doet bij activiteiten met een groep groter dan 30 kinderen
 • de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hoe zij worden begeleid
 • hoe u meertalige buitenschoolse opvang vormgeeft

U moet er als BSO-houder voor zorgen dat er in de BSO volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gewerkt.

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau

Heeft u een gastouderbureau? Dan zet u in het pedagogisch beleidsplan:

 • hoe uw gastouders verantwoorde dagopvang geven
 • aan welke eisen de gastouder moet voldoen
 • het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen
 • de eisen voor opvangvoorziening

U moet de ouders informeren over wat er in uw pedagogisch beleidsplan staat. Uw gastouders moeten werken volgens het pedagogisch beleidsplan van uw gastouderbureau.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1