Beroepskracht-kindratio (BKR)

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Heeft u een kinderopvang? Dan moet er een verplicht aantal beroepskrachten werken op een groep kinderen. U kunt de beroepskracht-kindratio zelf berekenen.

Wat is beroepskracht-kindratio?

De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep bij de kinderopvangorganisatie. De beroepskracht-kindratio, ook de leidster-kindratio genoemd, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. De beroepskracht-kindratio verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuteropvang. De BKR geldt op de kinderopvanglocatie en bij uitstapjes.

Beroepskracht-kindratio berekenen

Met de rekentool beroepskracht-kindratio van het ministerie van SZW berekent u hoeveel beroepskrachten u minimaal nodig heeft in uw kinderopvang. Lees ook de rekenregels die bij de rekentool horen. U vindt daar de rekenformules met een uitleg. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit. Het doel van de BKR is dat de kinderopvang goed aansluit op de ontwikkeling van het kind. Dat er bijvoorbeeld genoeg aandacht is voor baby’s.

Afwijken van de BKR

U mag volgens de drie-uursregeling 3 uur per dag afwijken van de BKR. Dat betekent dat u in deze periode minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de beroepskracht-kindratio verplicht is.

Het vierogenprincipe toepassen

U moet zich houden aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Die volwassene kan een andere beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of een stagiair. U moet de oudercommissie om advies vragen en ouders informeren over hoe u het vierogenprincipe invult. Het vierogenprincipe geldt niet voor de buitenschoolse opvang (bso) en de gastouderopvang.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1