Drie-uursregeling

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan de drie-uursregeling. Deze regeling bepaalt dat u maximaal 3 uur per dag mag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). U mag tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers inzetten dan dat u volgens de BKR verplicht bent.

Hoe werkt de drie-uursregeling?

 • U mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR).
 • U moet tijdens deze uren minimaal de helft van de BKR-verplichte medewerkers inzetten.
 • U mag de 3 uur verspreiden over de dag.
 • Uw kinderopvang moet minimaal 10 uur achter elkaar open zijn.

Drie-uursregeling in uw pedagogisch beleidsplan

U moet in uw pedagogisch beleidsplan zetten u hoe u in het algemeen omgaat met de inzet van personeel, de BKR en de drie-uursregeling:

 • het aantal pedagogisch medewerkers per groep (afhankelijk van de BKR) en hun normale diensten en pauzetijden
 • in welke situaties u afwijkt van de BKR
 • hoe u afweegt wanneer u afwijkt van de BKR
 • hoe u zorgt voor de behoefte van de kinderen als er minder beroepskrachten zijn

Maakt u dit niet duidelijk in het beleidsplan? Dan mag u niet afwijken van de BKR kinderopvang. De oudercommissie moet advies geven op deze punten. De uren die u afwijkt van de BKR mogen per dag verschillen, maar moeten iedere week hetzelfde zijn.

Afwijken van de BKR op de BSO

In uw buitenschoolse opvang (BSO) mag u afwijken van de BKR onder deze voorwaarden:

 • U mag maximaal een half uur per dag afwijken van de BKR.
 • U mag alleen voor en na schooltijd, en op vrije middagen afwijken van de BKR.
 • U moet minimaal de helft van de medewerkers inzetten die volgens de BKR verplicht is.
 • U hoeft de uren die u afwijkt niet te melden in uw pedagogisch beleidsplan

In de vakantie en op vrije dagen geldt de drie-uursregeling zoals in de kinderdagopvang.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)