Drie-uursregeling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u zich houden aan de drie-uursregeling. Volgens de drie-uursregeling mag u per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR).

Hoe werkt de drie-uursregeling?

 • U mag maximaal 3 uur afwijken van de BKR.
 • Dat betekent dat u in deze periode minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de BKR verplicht is.
 • U moet wel minimaal de helft van het aantal BKR-verplichte medewerkers inzetten.
 • Deze drie uur mag u verspreiden over de dag.
 • Voorwaarde is dat uw kinderopvang minimaal 10 uur aaneengesloten open is.

Drie-uursregeling in uw pedagogisch beleidsplan

 • U zet in uw pedagogisch beleidsplan op welke uren u afwijkt van de BKR.
 • Dit mag per dag verschillen, maar moet wel iedere week op dezelfde dagen zijn.
 • U beschrijft in het pedagogisch beleidsplan ook op welke uren u niet afwijkt van de BKR.
 • Als u de tijden niet vastlegt in het pedagogisch beleidsplan, dan mag u niet afwijken van de BKR.
 • U laat de ouders weten wanneer u afwijkt van de beroepskracht-kindratio.

Afwijken van BKR de buitenschoolse opvang

 • Bij de buitenschoolse opvang (BSO) mag u voor en na schooltijd en op vrije middagen minder pedagogisch medewerkers inzetten.
 • Dit mag maximaal een half uur per dag.
 • In de vakantie en op vrije dagen geldt de drie-uursregeling zoals in de dagopvang.
 • Voorwaarde is dat uw BSO minimaal 10 uur aaneengesloten open is.
 • U moet de drie-uursregeling omschrijven in uw pedagogisch beleidsplan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven