Duikarbeid en caissonarbeid uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Duikwerk heeft verschillende arbeidsrisico's. Duikers werken onder overdruk, op locaties met risico's (koud water en scheepsverkeer). En ze doen vaak zwaar werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met chemische stoffen of verontreinigd water.

Duikwerkzaamheden melden

U moet deze duikwerkzaamheden van tevoren melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  • dieper dan 9 meter
  • bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde
  • met voorgenomen decompressie
  • met een ademgas anders dan lucht
  • langer dan een week;
  • voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen

Uw melding moet minstens 5 werkdagen voordat u begint met de duikwerkzaamheden binnen zijn bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. U kunt melden met het online meldformulier. U heeft hiervoor autorisatie nodig. Heeft u dat nog niet dan kunt u autorisatie aanvragen.

Doet u duikwerkzaamheden bij mijnbouw, windmolenparken of delfstoffenwinning? Dan moet u deze melden bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) via sodm@minez.nl.

Persoonscertificaat

In sector werken onder overdruk is een persoonscertificaat verplicht voor:

  • duikarbeid
  • duikploegleider
  • duikmedisch begeleider
  • duikerarts

U kunt een persoonscertificaat halen door een opleiding te doen bij een erkende opleidingsinstelling. Een certificaat is 4 jaar geldig (behalve duikmedisch begeleider 2 jaar). Daarna moet u zich opnieuw certificeren. U moet kunnen bewijzen dat u een doorlopende beroepservaring heeft om een verlening van uw persoonscertificaat te krijgen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)