Duikarbeid en caissonarbeid uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Duikwerk heeft verschillende arbeidsrisico'sExternal link. Wilt u bepaalde duik- of caissonwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u dit van tevoren meldenExternal link bij Inspectie SZW. Bij de melding voegt u een werkplan. Voor de melding van caissonarbeid gebruikt u hetzelfde formulier als voor de melding van duikwerkzaamheden. Doet u duikwerkzaamheden bij mijnbouw, windmolenparken of delfstoffenwinning? Dan moet u deze melden bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Welke veiligheidsmaatregelen moet u nemen?

Bij caissonarbeid moet u een geldig certificaat Onderhoudssysteem duik- en caissonmaterieel op de werkplek hebben. Een gecertificeerd duikerarts moet uw werknemers jaarlijks onderzoeken in een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Bij duikarbeid is altijd een reserveduiker en een ploegleider aanwezig. De duikers, reserveduiker en ploegleider hebben allen een certificaatExternal link voor hun werk. Ook moet er iemand aanwezig zijn met het certificaat duikmedische begeleiding. Alle certificaten moeten op de werkplek aanwezig zijn. Elke duiker moet een duikerslogboek bijhouden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven