Duikarbeid en caissonarbeid uitvoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Duikwerk heeft verschillende arbeidsrisico's. Duikers werken onder overdruk, op plaatsen met risico's (koud water en scheepsverkeer). Ze doen vaak zwaar werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met chemische stoffen of verontreinigd water.

Duikwerkzaamheden melden

U moet deze duikwerkzaamheden van tevoren melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie:

  • dieper dan 9 meter
  • bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde
  • met voorgenomen decompressie
  • met een ademgas anders dan lucht
  • langer dan een week
  • voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen

Uw melding moet minstens 5 werkdagen voordat u begint met de duikwerkzaamheden binnen zijn bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. U gebruikt hiervoor het online meldformulier. U heeft hiervoor eHerkenning (met minimaal niveau EH3) nodig.

Doet u duikwerkzaamheden bij mijnbouw, windmolenparken of delfstoffenwinning? Dan moet u deze melden bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) via sodm@minez.nl.

Persoonscertificaat

Werkt u onder overdruk? Dan is een persoonscertificaat verplicht voor:

  • duikers
  • duikploegleiders
  • duikmedisch begeleiders
  • duikerartsen

U kunt een persoonscertificaat halen door een opleiding te doen bij een erkende opleidingsinstelling. Een certificaat is 4 jaar geldig, behalve het persoonscertificaat duikmedisch begeleider (2 jaar geldig). Daarna moet u zich opnieuw certificeren. U moet kunnen bewijzen dat u een doorlopende beroepservaring heeft om een verlening van uw persoonscertificaat te krijgen. Stichting Werken onder Overdruk (SOWD) houdt een Openbaar Register van Certificaathouders bij.

Veiligheidsregels

Bent u werkgever? Dan zet u in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) welke risico’s er zijn voor de duikwerkzaamheden die uw bedrijf doet.Ook maakt u een werkinstructie met veiligheidsmaatregelen en noodprocedures op de werkplek.U geeft uw personeel informatie over hoe zij zo veilig mogelijk kunnen werken. En u moet controleren of ze zich aan de regels houden.

Duikuitrusting en onderhoud

Uw personeel mag alleen werken met apparatuur en gereedschap dat in goede staat is. Ook moet u laten zien dat u het materieel goed onderhoudt. Daarvoor houdt u een onderhoudsregistratie bij.

Huurt u een duiker in en heeft die zijn eigen duikuitrusting en beschermingsmiddelen? Dan moet u als werkgever controleren dat zijn uitrusting goed beschermt bij het duikwerk.

Werktijden en rusttijden

Speciale regels voor werk- en rusttijden voor duikers staan in de Arbeidstijdenwet.