Eigen bedrijf starten vanuit huis

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Belastingdienst
Belastingdienst
2 min lezen
English version

Wilt u als zzp'er met uw eenmanszaak of andere rechtsvorm ondernemen vanuit huis? Houd u aan de regels van uw gemeente. Voorkom bijvoorbeeld overlast voor uw buren. Lees ook uw hypotheek- of huurovereenkomst goed door. Daarin staat of u een bedrijf vanuit uw huis mag starten. Soms kunt u kosten voor een bedrijf aan huis van de belasting aftrekken. Controleer ook of u extra verzekeringen moet afsluiten.

Controleer de regels van uw gemeente

Heeft u een vrij beroep? Dan mag u in de meeste gevallen een eigen bedrijf beginnen vanuit huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant. De voorwaarden voor een bedrijf aan huis verschillen per gemeente. Over het algemeen geldt:

Uw huis moet een woonkarakter houden. Dat betekent in de meeste gemeenten dat:

  • u niet meer dan 1/3 van uw woning gebruikt voor uw bedrijf
  • u met uw bedrijf geen overlast veroorzaakt voor uw buren
  • u geen reclame maakt op uw huis
  • uw bedrijf een kantoorfunctie heeft

Uw plannen moeten passen binnen het omgevingsplan:

  • Past het wel, dan moet u meestal uw bedrijf aan huis melden bij uw gemeente.
  • Past het niet, dan kunt u een ontheffing of aanpassing van het omgevingsplan aanvragen. In sommige gevallen moet u bij uw gemeente een onttrekkingsvergunning aanvragen om uw woning als bedrijfsruimte te gebruiken.

Kijk of u toestemming nodig heeft van uw bank of verhuurder

Bent u eigenaar van de woning en heeft u een hypotheek op de woning? Houd dan rekening met de voorwaarden in de hypotheekovereenkomst. Huurt u de woning? Houd rekening met de voorwaarden in de huurovereenkomst.

Controleer wat de gevolgen zijn voor uw belastingaangiften

Voor de btw-aangifte van uw bedrijf aan huis houdt u rekening met de normale regels en voorwaarden voor btw aftrekken. Voor de inkomstenbelasting moet u rekening houden met nog een aantal regels:

U kunt dezelfde aftrekposten en fiscale regelingen gebruiken als voor ieder ander klein bedrijf. De indeling van uw werkruimte heeft invloed op uw aangifte. Kunt u de woning splitsen in een bedrijfsgedeelte en een woongedeelte? Dan kunt u bijvoorbeeld de kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken. Ook is het belangrijk dat u bepaalt of uw werkruimte privébezit of een bedrijfspand is.

Start u uw bedrijf in een pand dat uw eigendom is? Geef dan bij de eerste aangifte inkomstenbelasting aan of het gaat om een privépand of een ondernemingspand. Woont u in een woning die onderdeel is van uw ondernemingsvermogen? Dan moet u een bedrag voor het privégebruik bij de winst tellen: het woningforfait. Huurt u voor uw onderneming een pand en woont u daar? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Twijfelt u of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Vraag het uw boekhouder of belastingadviseur. U kunt de situatie ook voorleggen aan de Belastingdienst.

Controleer of u een bedrijfsverzekering moet afsluiten

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering zijn voor uw eigen spullen en het huis zelf. Ze vergoeden niet de schade aan bedrijfsmiddelen en werkruimte. U kunt hiervoor aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten.

Aantal zelfstandigen met bedrijf aan huis

De grafiek toont het aantal zelfstandigen met een bedrijf aan huis. Het gaat dan om werkzaamheden die in, vanuit of bij de eigen woning worden verricht.