Aftrekposten en fiscale regelingen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

± 2 min lezen

Als ondernemer kunt u gebruikmaken van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan bij uw aangifte een bedrag af van de winst. Daardoor betaalt u minder belasting. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Zelfstandigenaftrek

  Voldoet u aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek? Dan mag u een bedrag van uw winst aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 • Startersaftrek

  De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u een extra bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook is er een 'Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'.

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  Heeft u een bedrijf dat ontwikkelingsprojecten of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kunt u misschien de kosten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt dan via uw belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven. Voor start-ups is er extra fiscaal voordeel.

 • Meewerkaftrek

  Werkt uw fiscale partner 525 uur of meer mee in uw bedrijf? En betaalt u hem hiervoor minder dan € 5.000 of helemaal niets? Dan heeft u misschien recht op meewerkaftrek.

 • Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

  Stopt u met uw bedrijf? Dan komt u misschien in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw stakingswinst. Soms kunt u een deel van de stakingswinst gebruiken voor het betalen van lijfrentepremies. U krijgt dan een lijfrentepremieaftrek.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw winst. Daardoor betaalt u minder belasting. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling uw fiscale verlies. Dan is de mkb-winstvrijstelling nadelig voor u.

Bedrijfskosten aftrekken en bedrijfsmiddelen afschrijven

Sommige bedrijfskosten kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. En sommige bedrijfsmiddelen kunt u afschrijven. Uw winst wordt dan lager: u betaalt minder belasting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Zoals een computer of kantoormeubilair. Dan komt u misschien in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Startersregelingen

Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen:

Milieu-investeringsregelingen

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Vamil (willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen). Zo kunt u de belasting die u betaalt in een bepaald jaar laag houden.

Fiscale reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:

 • Oudedagsreserve

  U kunt een oudedagsreserve opbouwen. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. Dat doet u later, als u misschien in een lagere belastingschijf valt.

 • Herinvesteringsreserve

  Als u een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de boekwinst toevoegen aan een herinvesteringsreserve. Zo kunt u het betalen van belasting uitstellen.

 • Egalisatiereserve

  Een egalisatiereserve is bedoeld voor de bedrijfskosten die u eens in de paar jaar maakt.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst