Registreren bij een geschillencommissie voor kinderopvang of zorg

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvangorganisatie (kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau) of bent u zorgaanbieder? Dan moet u aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Regels voor kinderopvang

Heeft u een kindercentrum of gastouderbureau? Dan moet u zich registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Met deze registratie wordt u ook ingeschreven bij het Klachtenloket Kinderopvang.

U moet ouders en oudercommissies laten weten dat u bent aangesloten bij de geschillencommissie.

Ouders en de oudercommissie kunnen een klacht indienen bij de geschillencommissie als:

  • u niet binnen 6 weken heeft gereageerd op een vraag of klacht
  • u niet binnen 6 weken eens bent geworden met de ouders of oudercommissie over de afhandeling van een klacht
  • u geen (goede) klachtenregeling heeft waarin u aangeeft hoe uw organisatie omgaat met klachten
  • de ouders gezien de omstandigheden geen klacht kunnen indienen bij u
  • de oudercommissie een verschil van mening met u heeft en dit onafhankelijk wil laten beoordelen

De Geschillencommissie Kinderopvang geeft op elke klacht een onafhankelijk oordeel. U moet de klachten per locatie bijhouden in een jaarlijks klachtenverslag.

Regels voor zorgaanbieder

Bent u zorgaanbieder? U moet zich aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. En u moet een klachtenfunctionaris hebben waar cliënten met hun klacht terecht kunnen. De klachtenfunctionaris informeert de cliënt over de klachtenregeling en bemiddelt tussen u en de cliënt.

Organisaties die cliënten en zorgaanbieders vertegenwoordigen, kunnen een geschilleninstantie oprichten. U moet dan erkenning van de geschilleninstantie aanvragen bij het CIBG.

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten. In de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) staat wat u moet doen bij klachten en incidenten.