Registreren bij een geschillencommissie voor kinderopvang of zorg

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvangorganisatie (kindercentrum of gastouderbureau) of bent u zorgaanbieder? Dan moet u aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Regels voor houder kindercentrum of gastouderbureau

Als houder van een kindercentrum of gastouderbureau moet u zich registreren bij de Geschillencommissie KinderopvangExterne link. Hieraan is het Landelijk klachtenloket KinderopvangExterne link verbonden.

U moet ouders en oudercommissies laten weten dat u bent aangesloten bij de geschillencommissie. De Geschillencommissie Kinderopvang geeft een onafhankelijk oordeel als er een klacht is over uw organisatie.

Ook moet u een klachtenregelingExterne link hebben. Hierin vertelt u ouders en oudercommissies hoe uw organisatie omgaat met klachten.

Regels voor zorgaanbieder

U moet zich als zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben waar cliënten terecht kunnen. U moet zich ook aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantieExterne link. Representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders kunnen een geschilleninstantie oprichten. Het CIBG erkent de geschilleninstantieExterne link.

Afhandelen van klachten?

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten. De Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) zegt wat u moet doen bij klachten en incidenten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven