MenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Handelsmissie Agribusiness naar Bangladesh

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 4 min lezen

Agribusiness Bangladesh thema's

Deze missie wordt georganiseerd in navolging van eerdere studies en publiek-private samenwerkingen (PPP) in de landbouw. Naar aanleiding van uitgevoerde sectorstudies zijn clustersamenwerkingen tussen Nederlandse en Bengaalse bedrijven en kennisinstellingen gaande. Dit om waardeketens in aquacultuur, pluimvee, aardappel en uien te versterken. In aanvulling hierop worden momenteel nog 3 marktstudies uitgevoerd die in een afrondingsfase zijn:

 • Zuivel (inclusief vlees)
 • Bedekte tuinbouw
 • Bloementeelt

De ambassade organiseert deze agribusiness-missie om voort te bouwen op de huidige marktstudies en doorlopende samenwerkingen in de tuinbouw op het gebied van zaden en aardappel.

Er is in Bangladesh veel belangstelling voor Nederlandse landbouwproducten en -diensten. Tijdens uw bezoek krijgt u meer inzicht in de marktkansen. Ook biedt deze missie matchmaking en netwerkmomenten met relevante lokale partijen. Daarnaast wordt u uitgebreid geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid om u te helpen bij een duurzame positionering in deze regio.

Voor wie is deze missie interessant?

Nederlandse bedrijven, brancheverenigingen en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren tuinbouw (groente, bloemen, aardappel) en zuivel (inclusief vlees) en beschikken over technologieën met focus op uitgangsmaterialen, bedekte tuinbouw, machines en uitrusting, en verwerking en logistiek, die in Bangladesh:

 • de lokale markten willen verkennen;
 • zakendoen, of willen gaan doen in deze sectoren;
 • zakelijke partners zoeken en/of bestaande contacten willen onderhouden.

Deelnemende bedrijven

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelden en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekenen daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Go/no-go beslissing

Op 15 mei 2023 besluit de organisatie of de missie doorgaat. Dit besluit wordt gemaakt op basis van het aantal deelnemers.

Waarom deelnemen?

De missie naar Bangladesh biedt de volgende onderdelen (onder voorbehoud):

 • inzicht krijgen in de lokale marktkansen;
 • individuele matchmaking met lokale (zaken)partners;
 • contacten leggen met nieuwe partners en klanten;
 • profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang krijgen tot de markt, door middel van publiek-private samenwerking;
 • het presenteren van uw bedrijf aan bezoekers tijdens seminar(s) en netwerkevenement(en).

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste aanmelddatum is 15 mei 2023. Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. De voertaal is Engels.

Deelname aan het programma is € 500 exclusief btw per bedrijf. De kosten zijn inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en het collectief lokaal vervoer per bus naar de locaties. Retourvlucht en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Voorlopig programma

Bekijk het conceptprogramma hieronder. De komende tijd vullen wij het programma verder aan. Hierbij houden wij rekening met specifieke wensen van de deelnemers.

Dinsdag 20 juni

 • 09:00 – 11:00 hourOpeningsceremonie (hotel)
 • 11:00 – 13:00 hourPresentaties in 3 tracks (zuivel, horti, flori)
 • 13:00 – 14:00 hourLunch
 • 14:00 – 17:00 hourMatchmaking
 • 18:00 – 21:00 hourNetwerkdiner (residentie)

Woensdag 21 juni

 • 09:00 – 11:00 hourMeeting met BIDA (Bangladesh Investment Development Authority)
 • 11:00 – 13:00 hourMeeting met ministerie van landbouw
 • 13:00 – 14:00 hourLunch
 • 14:00 – 17:00 hourMeeting met ontwikkelingspartners (IFI's) met agrarische focus
 • 18:00 – 21:00 hourRuimte voor eigen afspraken

Donderdag 22 juni

 • 09:00 – 16:00 hourSite visits in 3 tracks
 • 17:00 – 19:00 hourDebriefing

Achtergrondinformatie

De bilaterale relatie tussen Nederland en Bangladesh bevindt zich sinds enkele jaren in een overgangsfase van hulp naar handel. Deze transitiestrategie is in lijn met de BHOS beleidsnotitie 2022 'Doen waar Nederland goed in is'. In deze notitie wordt Bangladesh genoemd als een van de 14 zogeheten combinatielanden. Een van de doelen is het streven naar betere toegang voor het Nederlandse bedrijfsleven tot deze ontwikkelende markten van de 14 combinatielanden.

De Nederlandse ambassade in Dhaka en RVO hebben de afgelopen jaren diverse marktstudies laten uitvoeren volgens deze strategische koers. Hierdoor is een dieper inzicht verkregen in het marktpotentieel van een aantal agrosectoren die voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen relevant zijn. Dit bezoek aan Bangladesh is belangrijk om de verschuiving van het economisch profiel te versnellen met meer aandacht voor de SDG's.

Deze missie is ook belangrijk om

 • minder afhankelijk te worden van een klein aantal sectoren (*);
 • om de verdere diversificatie van de economie van Bangladesh te ondersteunen;
 • zinvolle lokale banen te scheppen; en
 • voordelige handel te ontwikkelen.

(*) De confectiesector maakt bijvoorbeeld meer dan 80% uit van de export van Bangladesh.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-Clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Wij informeren de deelnemers hier direct over. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie, neem dan contact op met:

Sandra Brandenburg, Handelsroute.nl E: sandra@handelsroute.nl

Naar boven