HomeEvenementen

Economische missie Klimaattechnologie naar België

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 6 min lezen

Tijdens deze 3-daagse missie vindt ook het Climate Tech Forum plaats.

Tweede editie Climate Tech Forum

In juni 2023 woonden meer dan 500 deelnemers het eerste Nederlands-Belgische Climate Tech Forum bij. Na deze succesvolle eerste editie organiseren wij op 29 mei de tweede editie.

Het Climate Tech Forum is een vast onderdeel op het missieprogramma en heeft als doel:

 • nieuwe samenwerkingen mogelijk maken tussen België en Nederland;
 • aansturen op kennisdeling voor een duurzame toekomst.

Het forum kent sectorspecifieke programma's, waar professionele matchmaking- en netwerkevents onderdeel van zijn. Het Climate Tech Forum is perfect om nieuwe contacten te leggen en duurzame samenwerkingen te starten. Deelnemers aan het forum van vorig jaar hebben er belangrijke contacten en opdrachten aan overgehouden .Bekijk de aftermovie van het Climate Tech Forum 2023.

Voor wie?

De missie is vooral interessant voor het Nederlandse mkb, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen uit de genoemde sectoren. U krijgt ruim de gelegenheid om uw marktkansen te onderzoeken en om te netwerken met mogelijke zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Daarbij is het goed om te weten dat België zich (als één na grootste handelspartner van Nederland) ontwikkeld heeft tot prioriteitsmarkt. Het land legt veel nadruk op duurzaamheid, innovatie en energietransitie. Ook blijft België ideaal voor het Nederlandse mkb dat zijn eerste internationaliseringsstappen zet.

Dus bent u dicht bij huis op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners? En heeft u interesse in ontwikkelingen in de klimaattechnologie in België? Ga dan mee met deze economische missie!

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren hieronder. Voor details per sector klikt u het menu open.

Klimaat- en energieneutrale bouw

Het sectorprogramma Klimaat- en energieneutrale bouw is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • architectenbureaus die duurzame gebouwen ontwerpen;
 • aannemers en bouwbedrijven die klimaat- en energieneutrale gebouwen maken;
 • toeleveranciers van fossielvrije bouwmaterialen, energiezuinige oplossingen, IoT (Internet of things)-sensoren en -apparaten voor energie- en gebouwbeheer;
 • bedrijven die smart building-software en -platforms ontwikkelen voor energiemonitoring en -optimalisatie;
 • bedrijven die ver ontwikkelde data-analyse en -visualisatietools maken voor monitoring en verbetering van energie-efficiëntie;
 • gespecialiseerde advies- en/of projectmanagementbureaus die gebouwen verduurzamen;
 • bouwbedrijven en kennisinstellingen die innovatieve bouwmethodes en -materialen gebruiken voor klimaatneutrale bouw;
 • financiële instellingen die investeren in klimaatneutrale bouw.

Zero-emissie stadslogistiek (ZES)

Het sectorprogramma Zero-emissie stadslogistiek van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • bedrijven en aanbieders van zero-emissie mobiliteitsoplossingen;
 • ondernemers in de stadslogistiek;
 • logistieke dienstverleners en verladers;
 • lokale en nationale overheden;
 • belangenvertegenwoordigers uit de logistieke of mobiliteitssector;
 • brancheverenigingen en kennispartijen;
 • stadslogistieke stakeholders.

Rijden en varen op waterstof

Het sectorprogramma Rijden en varen op waterstof van deze missie is voor de volgende bedrijven, overheden en (kennis)instellingen:

 • innovatieve leveranciers, productie- en technologiebedrijven van bijvoorbeeld brandstofcellen en motoren (voor elektrolyse en aggregaten op waterstof);
 • producenten van waterstof aangedreven machines (transport/ bouw) voor schepen, vrachtwagens en bussen;
 • ontwikkelaars, aannemers en bouwbedrijven die waterstofinfrastructuur bouwen, of die onderdelen leveren (zoals opslagtanks, vul- en bufferstations);
 • reders, transport- en bouwbedrijven die waterstofaangedreven machines gebruiken;
 • financiële instellingen die zich richten op groene financiering;
 • ontwikkelaars van waterstof ecosystemen zoals hydrogen valleys.

Waarom deelnemen?

Deelnemers aan eerdere missies hebben daar goede, concrete resultaten uit gehaald. Tijdens hun deelname hebben zij hun kennis vergroot en marktkansen verkend. Zij hebben ook hun netwerk uitgebreid met mogelijk nieuwe samenwerkingspartners.Door aan deze missie deel te nemen:

 • vergroot u uw netwerk met belangrijke spelers op de Belgische markt en op Europees niveau;
 • krijgt u inzicht in ontwikkelingen in de Belgische markt voor klimaattechnologie in de bouw, mobiliteit en rijden en varen op waterstof;
 • doet u mee aan sectorspecifieke maatwerkprogramma's;
 • kunt u deelnemen aan professionele 1-op-1 matchmaking;
 • geven private en publieke partners u informatie over de energietransitie in bouw en mobiliteit;
 • kunt u praten met Belgische publieke en private stakeholders over de toekomst van de sectoren en over oplossingen om die voor 2050 klimaatneutraal te maken;
 • ontdekt u uw marktkansen en onderzoekt u de mogelijkheden voor samenwerking;
 • kunt u nieuwe opdrachtgevers ontmoeten.

Tweede handelspartner voor Nederland

Nederland exporteert voor bijna € 84 miljard naar België. Dat is meer dan onze export naar de Verenigde Staten en China samen. België is voor ons land de tweede grootste handelspartner, na Duitsland.

Voor de Belgische economie is duurzaamheid, innovatie en energietransitie belangrijk. Daarnaast is België perfect voor Nederlandse mkb'ers die voor het eerst gaan ondernemen buiten Nederland.

Marktkansen voor klimaattechnologie

Uit onderzoek blijkt dat er marktkansen in België zijn voor klimaat- en energieneutrale bouw, zero-emissie stadslogistiek ,en voor rijden en varen op waterstof. Deze missie richt zich daarom op het Nederlandse mkb en start- en scale-ups in die sectoren. Hieronder leest u meer over de marktkansen per sector.

Klimaat- en energieneutrale bouw

De energietransitie in de Belgische bouw biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Meer over klimaat- en energieneutrale bouw

 • België renoveert veel oude gebouwen omdat die energie verspillen. Maar ook omdat er te weinig (vrije) ruimte is om milieuvriendelijke nieuwe gebouwen neer te zetten. Er liggen kansen voor Nederland om renovaties efficiënter, duurzamer en meer circulair te maken.
 • Er zijn ook marktkansen in andere circulaire bouwthema's zoals bij aanpasbaar en energieneutraal bouwen.

Nederland en België willen allebei anders bouwen en renoveren om het milieu minder te belasten. Bijvoorbeeld door materialen opnieuw te gebruiken.

Beide landen hebben hetzelfde doel, maar de praktijk en regelgeving zijn anders. Voor optimale samenwerking tussen België en Nederland is het belangrijk om de regels en certificering gelijk te trekken. De landen kunnen zich samen presenteren als leider in klimaat- en energieneutrale bouw. Door samen te werken kunnen ze economisch groeien in hun eigen markten en ook meer invloed krijgen in Europa.

Zero-emissie stadslogistiek (ZES)

Nederland staat internationaal sterk met innovaties in duurzame mobiliteit, zeker met onze elektrische voertuigen en laadinfrastructuur.

Meer over zero-emissie stadslogistiek

 • Nederlandse technologiebedrijven kunnen met Belgische partners mobiliteitsoplossingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en toepassen. Oplossingen die in beide landen helpen om de stadslogistiek efficiënter en minder vervuilend te maken.
 • Ook voor Nederlandse fabrikanten van elektrische voertuigen en leveranciers van mobiliteitsdiensten zijn er marktkansen in België. Zij kunnen Belgische steden en gemeenten klimaatneutrale voertuigen en mobiliteitsoplossingen bieden. Denk daarbij aan elektrische bestel- of vrachtwagens en aan laadinfrastructuur.

Rijden en varen op waterstof

Wij zien kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die rijden en varen op waterstof mogelijk maken.

Meer over rijden en varen op waterstof

Nederland heeft interessante productiebedrijven voor:

 • brandstofcellen;
 • waterstoftanks;
 • (mobiele) vul- en bufferstations voor waterstof;
 • innovatieve pijpleidingtechnologie voor havens.

De invoering van de EU-verordening 'Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen' (AFIR) is een goede reden voor Nederland en België om één waterstofinfrastructuur te ontwikkelen.

De verordening biedt ook kansen voor Nederlandse scheepsbouwers die (binnenvaart)schepen (om)bouwen voor waterstof. België heeft namelijk zelf geen eigen scheepsbouw maar wil wel de binnenvaart verduurzamen.

Programma

Hieronder vindt u de programma's voor de 3 sectoren. Deze programma's zijn niet definitief. Wij maken binnen enkele weken de definitieve programma's bekend, inclusief informatie over locaties, sprekers en break-outsessies.

Deelname en kosten

Deelname kost € 950 per organisatie. Voor dit bedrag mogen 2 personen deelnemen. Voor iedere extra persoon betaalt u € 475.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de Economische missie klimaattechnologie naar België. De uiterste aanmelddatum was 12 april.

Wij selecteren niet op gender maar moedigen wel vrouwelijke ondernemers aan om deel te nemen.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in België en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.