Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Webinars modernisering Rijksoctrooiwet 1995. Denkt u mee?

Discussieer mee over de modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995. In 4 interactieve webinars vragen wij u mee te denken over verschillende aspecten van de vernieuwing van de Rijksoctrooiwet.

Vanwege de coronamaatregelen kan het eerder aangekondigde octrooicongres over dit onderwerp niet doorgaan.

Programma

Webinar 1: ‘Meer zekerheid verhoogt de waarde van mijn octrooi’ 09:30 - 10:30 uur

U krijgt in Nederland altijd octrooi als u dit aanvraagt, ook als uit het onderzoek naar de stand van de techniek blijkt dat de geclaimde uitvinding (deels) niet nieuw of niet inventief is. In het huidige systeem weet noch de octrooihouder noch de derde waar de grenzen van de bescherming van een verleend octrooi liggen. Niemand weet daardoor wat de waarde van het octrooi is. Als de octrooihouder meer zekerheid zou kunnen krijgen waar de grenzen van bescherming liggen, stijgt de waarde van het octrooi. Dit maakt licenties verlenen aan derden, verpanden aan de bank of handhaven van het octrooi tegen namakers makkelijker.

Gespreksleider: Tony Tangena - octrooigemachtigdePanelleden: Dick van Engelen - hoogleraar intellectueel eigendomsrecht en advocaat; Louw Feenstra - octrooigemachtigde

Webinar 2: ‘Help! Mijn publicatie zit mijn octrooiaanvraag in de weg’ 11:30 - 12:30 uur

Bij kennisinstellingen is snel publiceren belangrijk. Maar dit staat octrooieren van een eventuele uitvinding in de weg. Een oplossing hiervoor is een voorlopige octrooiaanvraag. Dit bestaat al in andere landen zoals de VS, Portugal en binnenkort in Frankrijk. Het wordt gezien als snel, eenvoudig en goedkoop, en als basis voor een octrooiaanvraag.

Gespreksleider: Ivo de Nooijer - onderzoeker en consultantPanelleden: Tamara Elmore en Robbert-Jan de Lang - octrooigemachtigden

Webinar 3: Een nieuwe oppositieprocedure? Hoe werkt dat? 13:30 – 14:30 uur

Als nu een nationaal octrooi is verleend, kan alleen via een rechtsgang met een advocaat het octrooi door de rechter worden vernietigd. De invoering van een oppositieprocedure maakt het voor concurrenten mogelijk om octrooien die belangrijk zijn, goedkoper en gemakkelijker aan een geldigheidsoordeel te onderwerpen. Dit helpt partijen om duidelijkheid te krijgen over de sterkte van een geoctrooieerde uitvinding. Bij de invulling van een eventuele nieuwe oppositieprocedure moeten veel keuzes worden gemaakt. Deze gaan we bediscussiëren.

Gespreksleider: Peter Blok - hoogleraar octrooirecht en raadsheerPanelleden: Arie Blokland - octrooigemachtigde en Wim Maas - advocaat

Webinar 4: Samenvatting webinars en aanbevelingen 15:00 - 16:00 uur

Dit webinar vat de conclusies uit de voorgaande 3 webinars samen. We presenteren de resultaten van de internetconsultatie en we doen mede op basis van uw inbreng een eerste aanzet tot aanbevelingen voor de wetswijziging.

Aanmelden

Meld u aan voor één of meerdere webinars van Octrooicentrum Nederland:

Inspiratie-interviews over Franse en Zwitserse ontwikkelingen

Voorafgaand aan de webinars zijn 2 videoconferences opgenomen over de recente octrooiontwikkelingen in Frankrijk en in Zwitserland. Anselm Kamperman Sanders, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht doet een video-interview met Jérémie Fenichel, hoofd van de patentafdeling van het Franse octrooibureau INPI te Parijs en met Alexander Pfister, hoofd juridische zaken van het Zwitserse octrooibureau IGE te Bern. Beiden zijn een belangrijke speler in de aanpassingen van de nationale octrooiverleningsprocedure in hun land.

De interviews zijn voorafgaand aan de webinars online te zien.

Uitgeschreven tekst Weergeven

Links bovenin staat de datum: 3 juni 2020. Daaronder staat Webinars.In het midden staat een pijl met daarop 3 afbeeldingen: een groen vinkje, een octrooistempel en een bezem. Boven de pijl staan ook 3 afbeeldingen: een gloeilamp, een spaarlamp en een ledlamp.Onderin staat de tekst Modernisering Rijksoctrooiwet 1995. Daaronder staat Octrooicentrum Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Wo 3 jun 2020

Kosten

Gratis