Gedragscode voor activiteiten in gebied met beschermde soorten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De Wet natuurbescherming 2017 beschermt planten en dieren die in het wild leven. U mag met uw werkzaamheden deze beschermde natuur niet beschadigen. Wilt u toch werken in natuurgebieden? Dan kunt u een ontheffing of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor sommige werkzaamheden heeft u geen ontheffing nodig als u met een goedgekeurde gedragscode werkt.

Werken met een gedragscode

Doet u werkzaamheden die vaak voorkomen en die voorspelbaar zijn? Bijvoorbeeld groenonderhoud? Dan hoeft u niet iedere keer een ontheffing aan te vragen als u met een goedgekeurde gedragscodeExterne link werkt. Er zijn onder meer goedgekeurde gedragscodes voor bosbouw en bosbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer. In de gedragscode staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Er staan ook maatregelen in die u moet nemen om schade aan beschermde dieren en planten te voorkomen of te verkleinen. Gaat u met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt.

Gedragscode opstellen en goedkeuren

Sectoren of organisaties kunnen een nieuwe gedragscode makenExterne link. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) moet deze goedkeuren.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven