Groeifaciliteit

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een bedrijf en heeft u risicodragend vermogen nodig omdat u wilt groeien, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling GroeifaciliteitExternal link. Deze regeling helpt bedrijven om risicodragend vermogen aan te trekken van financiers. Financiers krijgen met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat ze aan een ondernemer verstrekken.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats.
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continu├»teitsperspectieven.
  • De financiering die u aanvraagt dient niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet ('fresh money-eis').
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste twaalf maanden.
  • Het kapitaal dat u aan wilt trekken, is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).

Hoe kunt u aanvragen?

Wilt u als financier deelnemen aan de GroeifaciliteitExternal link? Dan neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland