Regeling Groeifaciliteit

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u geld nodig omdat u wilt groeien, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling GroeifaciliteitExterne link. Deze regeling helpt bedrijven om risicodragend vermogen aan te trekken van financiers. Financiers krijgen met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat ze aan een ondernemer verstrekken.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats.
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continu├»teitsperspectieven.
  • De financiering die u aanvraagt is geen vervanging van eerder verstrekt krediet ('fresh money-eis').
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste twaalf maanden.
  • Het kapitaal dat u aan wilt trekken, is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).

Hoe kunt u aanvragen?

Wilt u als ondernemer gebruik maken van de Groeifaciliteit? Dan neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen. Alleen financiers kunnen de Groeifaciliteit aanvragenExterne link bij RVO.NL.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland