Duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: stapsgewijs vanaf 2024

Wat is er veranderd?

Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie laten toetsen door een accountant.

Grote bedrijven

De CSRD is van toepassing als de onderneming aan minimaal 2 van deze eisen voldoet:

 • meer dan € 40 miljoen netto-omzet
 • meer dan € 20 miljoen op de balans
 • 250 of meer werknemers

Invoering in stappen

De verplichte rapportages worden stap voor stap ingevoerd. Voor boekjaren die aanvangen op of na:

 • 1 januari 2024, voor bedrijven die nu al onder de NFRD vallen
 • 1 januari 2025, voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen
 • 1 januari 2026, voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen

Middelgrote en kleine bedrijven zijn minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD. Maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Voor wie?

 • grote bedrijven
 • ondernemers die zakendoen met grote bedrijven

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2024 voor bedrijven die nu al onder de NFRD vallen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

 • Nieuwe wetten app

  Altijd op de hoogte blijven

  Download de gratis Nieuwe Wetten App

  Google Play badgeApple App Store badge
  Lees meer

  Mobile app

 • Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)