Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish versionPrinsjesdag koffertjeDit is een PrinsjesdagartikelCheck wat er nog meer verandertIngangsdatum: stapsgewijs vanaf 2024

Wat verandert er?

Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie laten toetsen door een accountant.

Grote bedrijven

De CSRD is van toepassing als de onderneming aan minimaal 2 van deze eisen voldoet:

  • meer dan € 40 miljoen netto-omzet
  • meer dan € 20 miljoen op de balans
  • 250 of meer werknemers

Invoering in stappen

De verplichte rapportages worden stap voor stap ingevoerd. Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024, voor bedrijven die nu al onder de NFRD vallen
  • 1 januari 2025, voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen
  • 1 januari 2026, voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen

Middelgrote en kleine bedrijven zijn minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD. Maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Voor wie?

  • grote bedrijven
  • ondernemers die zakendoen met grote bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in vanaf 2024, voor rapporten die in 2025 worden gepubliceerd.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Prinsjesdag koffertjePrinsjesdag 2023Check wat er verandert voor ondernemers

Zie ook

Naar boven