Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
4 min lezen
English version

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u geld besparen. Bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken in plaats van gas of olie. U helpt zo mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Een duurzaam imago kan ook bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Wat is duurzaam ondernemen?

Bij duurzaam ondernemen gaat het om het evenwicht tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Naast het maken van winst, heeft u ook oog voor mens, dier en milieu. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering let op de gevolgen voor uw omgeving. Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Bepaal wat u duurzaam wilt doen in uw bedrijf

Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn:

Met duurzaam vervoer kunt u uw CO2-uitstoot verlagen. Denk aan elektrisch rijden, een fiets van de zaak of reizen met het ov. Of breng het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van uw medewerkers terug door thuiswerken te stimuleren.

U bent verplicht uw bedrijfsafval te scheiden. Bekijk met de Afvalwijzer voor bedrijven voor welk afval dit geldt. Beslis daarna of u nog extra afval wilt scheiden. Bijvoorbeeld om kosten te sparen of omdat u daarmee bijdraagt aan een beter milieu.

Bij duurzaam inkopen let u naast prijs en kwaliteit ook op sociale aspecten en het milieu. Duurzaam inkopen is voor elk bedrijf anders. De duurzame onderwerpen van uw bedrijf bepalen welke eisen u stelt aan de producten en diensten van uw leverancier. Vooral als u producten koopt in het buitenland, is het goed om te kijken naar het productieproces.

Levert u aan een groot (beursgenoteerd) bedrijf? Vanaf 2024 moeten grote bedrijven duurzaamheidsrapportages maken. Dat betekent dat ze hun keten onderzoeken en aan u vragen hoe u uw producten maakt.

Bij uw productie moet u zich houden aan milieuregels. Daarnaast kunt u zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen door circulair te ondernemen. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof. Heeft u ideeën over bijvoorbeeld het verminderen of hergebruiken van afval? Kijk wat het Versnellingshuis Nederland circulair! voor u kan doen.

Bij duurzaam personeelsbeleid kunt u denken aan extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en een gezonde werkplek. Bied bijvoorbeeld sportmogelijkheden en fruit aan. Of u heeft groene arbeidsvoorwaarden en helpt uw werknemers met een bijdrage voor het verduurzamen van hun woning.

U kunt uw bedrijfspand verduurzamen door milieubewuste bouwmaterialen te gebruiken en energie te besparen. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen voor energiebesparing. Ook moet u daarover rapporteren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kies voor duurzame energie

Met duurzame energie bent u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan dat flink schelen in uw energiekosten. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Denk aan:

Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte. Of een combinatie daarvan. Nederland wil ook de productie en het gebruik van duurzame waterstof verder ontwikkelen.

Financiële regelingen voor duurzame investeringen

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Er zijn verschillende financiële en belastingregelingen voor duurzame investeringen, zoals:

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een deel van de kosten vergoed van energiebesparende apparaten, zoals warmtepompen en zonneboilers.

U kunt besparen op uw belastingen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken.

Met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) kunt u maximaal € 5.000 terugkrijgen voor de aankoop of het financial-leasen van een volledig uitstootvrije bedrijfsauto. U kunt de aanschafkosten ook melden voor het belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

  Check de Subsidie- en financieringswijzer van RVO voor meer subsidies en regelingen.

  Gebruik de Regeling Groenprojecten

  U kunt groen sparen, groen beleggen of groen investeren met de Regeling Groenprojecten. Zo kunt u bijvoorbeeld goedkoop geld lenen voor investeringen in duurzaam bouwen, duurzame energie en duurzame mobiliteit.

  Sluit aan bij netwerken

  • Sluit u aan bij Social Enterprise NL. Dit netwerk brengt sociaal ondernemers samen en helpt met kennis, ondersteunende programma’s en het vinden van de juiste financieringsvorm.
  • Laat u inspireren op het Klimaatplein om klimaatneutraal te ondernemen. Met de online tools, tips en praktijkverhalen ziet u hoe u het energie- en brandstofverbruik vermindert en verduurzaamt in uw bedrijf.

  Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland