Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Antwoord voor bedrijven

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. U draagt hiermee ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Wat is duurzaam ondernemen?

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Bepaal wat u duurzaam wilt doen in uw bedrijf

Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn:

Logistiek

Met duurzaam vervoer kunt u kosten besparen. Denk aan elektrisch rijden of reizen met het ov. En door slimmer werken verbetert u bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé van uw medewerkers. Maak thuiswerken mogelijk en doe aan teleconferenties.

Inkoop

Bij duurzaam inkopen let u naast prijs en kwaliteit ook op sociale aspecten en milieuaspecten.

Productie

U heeft al te maken met milieuvoorschriften. En er zijn al regels voor bedrijfsafval. Maar u kunt meer doen. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met grondstoffen en circulair te ondernemenExterne link. Heeft u bijvoorbeeld plannen of ideeën voor het verminderen of hergebruik van afval? Dan kunt u hulp krijgen van het Versnellingshuis Nederland circulair!Externe link bij de uitvoering van uw plannen.

HR

Bij personeelszaken kunt u denken aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Of extra aandacht voor een gezonde werkplek. Bied bijvoorbeeld sportmogelijkheden en fruit aan. Lees ook het praktijkverhaalExterne link over bewust personeelsbeleid van schoonmaakbedrijf Schone Zaak.

Huisvesting

Het verduurzamen van een bedrijfspand beperkt zich niet alleen tot energiebesparing en milieubewuste bouwmaterialen. Het geldt ook voor de inrichting en het interieur. Gebruik bijvoorbeeld led-verlichting en zorg voor een gezond binnenklimaat.

Verplicht Energielabel C vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel CExterne link hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Check daarom uw EnergielabelExterne link, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

De Energiebesparingsverkenner Kantoren en het stappenplanExterne link kunnen u helpen om uw gebouw naar Energielabel C te brengen.

Kies voor duurzame energie

Met duurzame (hernieuwbare) energie bent u minder afhankelijk van aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan fors schelen in uw energiekosten. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoudeExterne link. Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte. Of een combinatie daarvan.

Doe de Quickscan Duurzame Energie

Met de Quickscan Duurzame EnergieExterne link krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw bedrijf. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden.

Let op: Verbruikt u 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht te melden wat u doet aan energiebesparende maatregelen. Deze Informatieplicht energiebesparing ligt vast in het energieakkoord. De energiebesparing moet ook leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot.

Maak gebruik van financiële regelingen

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Er zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor milieu-investeringen. Zoals de MIA en VamilExterne link (Milieuinvesteringsaftrek en Willekeurige afschrijving milleu-investeringen). Deze regelingen gelden ook voor het investeren in elektrische auto's. Check de Subsidie- en financieringswijzerExterne link voor meer subsidies en regelingen.

Gebruik de Regeling Groenprojecten

U kunt groen sparen, groen beleggen of groen investeren met de Regeling GroenprojectenExterne link. Bijvoorbeeld: duurzame huisvesting realiseren met een groenverklaring voor duurzaam bouwenExterne link.

Check hoe ver u bent met uw bedrijfsvoering

Structureel duurzaam ondernemen vraagt om veranderingen in uw bedrijfsvoering. Met de MVO start-scanExterne link kunt u checken hoe ver u bent met uw bedrijfsvoering. En welke stappen u nog meer op weg helpen naar een duurzame onderneming.

Sluit aan bij netwerken

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoord voor bedrijven