Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
± 2 min lezen

Als u producten verkoopt of diensten levert dan geldt vaak een betalingstermijn. Voor consumenten mag u de betalingstermijn zelf bepalen. Bij het leveren aan bedrijven en overheden (B2B) moet u zich houden aan de maximale betalingstermijnen.

Betalingstermijn voor consumenten

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet die betaaltermijn in het contract of de algemene voorwaarden.

Betalingstermijn voor bedrijven

Voor de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven gelden de regels van de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:

  • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij dat anders is afgesproken in een contract.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper.
  • Is er geen betalingstermijn overeengekomen? Dan is de betalingstermijn 30 dagen.
  • Grote ondernemingen moeten in ieder geval binnen 60 dagen betalen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers.

Meldpunt achterstallige betalingen

Levert aan grote bedrijven? En houden zij zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen? U kunt (anoniem) melding doen bij het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit kan voor de duur van 1 jaar. De ACM verzamelt alle meldingen en geeft dit door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Betalingstermijn voor de overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uw klant betaalt niet

Heeft uw klant uw factuur niet of te laat betaald en u heeft wel geleverd? Dan heeft u recht op:

  • een standaardvergoeding van minimaal €40
  • een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  • rente over de periode dat uw klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen

Aanmaning sturen

Als uw klant niet heeft betaald kunt u hem een aanmaning (betalingsherinnering) sturen. Alleen als uw klant een consument is, moet u eerst een kosteloze aanmaning sturen. U rekent geen aanmaningskosten voor de betalingsherinnering. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht. U kunt dan de in uw algemene voorwaarden beschreven incassoprocedure volgen.

Incassokosten berekenen

Incassokosten zijn de kosten die u maakt om te zorgen dat uw klant betaalt wanneer hij dat niet doet. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald door een percentage van het totaalbedrag. Hoe hoger dat bedrag is, hoe lager het percentage. Is uw klant een bedrijf? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Heeft u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente berekenen

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. U moet uw klant laten weten dat u wettelijke rente berekent zodra de betaaldatum vervalt. Bijvoorbeeld op uw factuur of in uw betalingsherinnering.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven