De commanditaire vennootschap (cv)

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Wilt u een onderneming beginnen, maar heeft u te weinig geld om te starten? Zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

Hoe werkt een commanditaire vennootschap

U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Commanditaire vennootschap inschrijven bij KVK

U moet de cv in het Handelsregister van KVK inschrijven. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen, daar worden geen persoonlijke gegevens van in het handelsregister opgenomen.

Contract met beherende en stille vennoten

In een contract voor een commanditaire vennootschap zet u bijvoorbeeld:

  • wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
  • de verdeling van winst en verlies;
  • op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.

U heeft geen vennootschapscontract nodig om een commanditaire vennootschap op te richten.

Wie is aansprakelijk in de commanditaire vennootschap

Als beherend vennoot bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Een beherend vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap is óók aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat de beherend vennoot toetrad. Een beherend vennoot moet van te voren goed de financiële positie beoordelen en inzage vragen in alle stukken.

Welke vennoot betaalt belasting

Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst. De Belastingdienst ziet u als ondernemer, dus u heeft recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrekExterne link en fiscale oudedagsvoorzieningExterne link. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Uw sociale zekerheid

Als eigenaar van een cv heeft u recht op AOW bij het bereiken van uw AOW-leeftijdExterne link. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U bent geen werknemer en kunt dus geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV.

Als een vennoot stopt of overlijdt

Volgens de wet eindigt de commanditaire vennootschap als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten door een verblijvens- of overnamebeding. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Wat moet u doen als de commanditaire vennootschap stopt

Na ontbinding van een cv, bijvoorbeeld door opzegging van de vennoten, betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.

Geef wijzigingen over de cv door aan KVK en de Belastingdienst.

Feiten en cijfers: hoeveel commanditaire vennootschappen zijn er?

De grafiek toont het aantal commanditaire vennootschappen in Nederland per kwartaal. Het aantal commanditaire vennootschappen is de laatste jaren vrij stabiel.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek