Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 1 min lezenEnglish version

U moet een kapmelding doen als u bomen of andere houtopstanden gaat kappen of rooien. Dat moet minimaal 1 maand voordat u begint. U doet een kapmelding bij de provincie.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Wanneer moet u een kapmelding doen?

U moet een kapmelding doen als u houtopstanden helemaal of voor een deel wilt kappen of rooien:

  • op een grondgebied van minimaal 1000 m2
  • of van 21 of meer bomen op een rij

houtopstanden zijn bijvoorbeeld:

  • bomen (bijvoorbeeld een bos)
  • houtwallen
  • heesterhagen
  • struikhagen
  • struwelen
  • hakhout
  • beplantingen van bosplantsoenen

Voor bomen op uw eigen terrein hoeft u geen kapmelding te doen. Wel moet u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente.

Let op: u moet ook een kapmelding doen als bomen en struiken doodgaan, dood zijn gegaan, of zijn beschadigd door iets wat u of uw vee doet.

Moet u kappen of rooien, omdat u werkt aan bijvoorbeeld hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk (beheer door het Rijk)? Dan moet u een kapmelding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Herplantplicht

Na het kappen of rooien moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet evenveel beplanting terugzetten als u heeft weggehaald. De beplanting moet dezelfde kwaliteit hebben. Krijgt de grond binnen die 3 jaar een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u de nieuwe eigenaar informeren over de herplantplicht.

Uitstel, ontheffing en compensatie herplantplicht

Lukt het niet om de grond na kappen of rooien binnen 3 jaar te beplanten? Bijvoorbeeld doordat omdat uw project uitloopt, of doordat omdat er niet genoeg ruimte is? Dan kunt u uitstel, ontheffing of compensatie van de herplantplicht aanvragen bij RVO of bij de provincie. Zo kunt u uitstel langer de tijd krijgen krijgen, of toestemming om een ander stuk grond te gebruiken.

Kapmelding en herplantplicht na noodsituatie

Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren? Dan moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet ook een kapmelding doen, ook als de bomen al verloren zijn gegaan.

Digitaal melden met de berichtenbox

U kunt digitaal een kapmelding doen of een verzoek indienen voor de herplantplicht met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Naar boven