Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen
Wilt u in een bos bomen of andere houtopstanden (laten) kappen of rooien? Dan moet u dit melden bij de provincie.

Bekijk informatie over kapmelding in uw provincie

Zoeken

  Wilt u bomen of andere houtopstanden (laten) kappen of rooien? Dan moet u minimaal 1 maand van tevoren een kapmelding doen. U doet een kapmelding bij de provincie. In sommige gemeenten heeft u naast de kapmelding een omgevingsvergunning voor kappen nodig.

  Gaat het om werkzaamheden waarbij de regie op nationaal niveau is? Bijvoorbeeld bij hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk? Dan moet u een kapmelding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Wanneer moet u een kapmelding doen?

  U moet een kapmelding doen als u houtopstanden wil kappen of rooien:

  • op een grondgebied van minimaal 1000 m2
  • of van minimaal 20 bomen op een rij

  Houtopstanden zijn bijvoorbeeld:

  • bomen (bijvoorbeeld een bos)
  • houtwallen
  • heesterhagen
  • struikhagen
  • struwelen
  • hakhout
  • beplantingen van bosplantsoenen

  Let op: u moet ook een kapmelding doen als bomen en struiken doodgaan of beschadigen door iets wat u of uw vee doet.

  Er zijn uitzonderingen waarbij u geen kapmelding hoeft te doen.

  Herplantplicht

  Na het kappen of rooien, moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet evenveel beplanting terugzetten als u heeft weggehaald. De beplanting moet dezelfde kwaliteit hebben. Draagt u de grond binnen die 3 jaar over aan een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u de nieuwe eigenaar informeren over de herplantplicht.

  Uitstel, ontheffing en compensatie herplantplicht

  In sommige situaties kunt u uitstel, ontheffing of compensatie van de herplantplicht aanvragen bij RVO. U kunt bijvoorbeeld uitstel krijgen als uw project uitloopt.

  Lukt het niet om de grond na kappen of rooien te beplanten? Dan kunt een aanvraag doen om een ander stuk grond te beplanten.

  Kapmelding en herplantplicht na calamiteit

  Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren? Dan moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet een kapmelding doen, ook als de bomen al verloren zijn gegaan.

  Vrijstelling kapmelding en herplantplicht

  Plant u nieuw bos aan voor de productie van hout? Dan kunt u vrijstelling voor de kapmelding en herplantplicht aanvragen bij RVO. U moet voldoen aan de voorwaarden.

  Digitaal melden met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u digitaal een kapmelding doen of een verzoek indienen naar aanleiding van de herplantplicht. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1