Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Wilt u bomen of andere houtopstanden (laten) kappen of rooien? Dan moet u dit melden en u moet beplanting terugzetten.

Bekijk informatie over kapmelding in uw provincie

Zoeken

  U moet een kapmelding doen als u bomen of andere houtopstanden gaat kappen of rooien. Dat moet minimaal 1 maand voordat u begint. U doet een kapmelding bij de provincie.

  Moet u kappen of rooien, omdat u werkt aan bijvoorbeeld hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk (beheer door het Rijk)? Dan moet u een kapmelding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  In sommige gemeenten heeft u ook een omgevingsvergunning voor kappen nodig.

  Wanneer moet u een kapmelding doen?

  U moet een kapmelding doen als u houtopstanden helemaal of voor een deel wilt kappen of rooien:

  • op een grondgebied van minimaal 1000 m2
  • of van 21 of meer bomen op een rij

  Houtopstanden zijn bijvoorbeeld:

  • bomen (bijvoorbeeld een bos)
  • houtwallen
  • heesterhagen
  • struikhagen
  • struwelen
  • hakhout
  • beplantingen van bosplantsoenen

  Voor bomen op uw eigen terrein hoeft u geen kapmelding te doen. Wel moet u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente.

  Let op: u moet ook een kapmelding doen als bomen en struiken doodgaan, dood zijn gegaan, of zijn beschadigd door iets wat u of uw vee doet.

  Herplantplicht

  Na het kappen of rooien moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet evenveel beplanting terugzetten als u heeft weggehaald. De beplanting moet dezelfde kwaliteit hebben. Krijgt de grond binnen die 3 jaar een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u de nieuwe eigenaar informeren over de herplantplicht.

  Uitstel, ontheffing en compensatie herplantplicht

  Lukt het niet om de grond na kappen of rooien binnen 3 jaar te beplanten? Bijvoorbeeld doordat uw project uitloopt, of doordat er niet genoeg ruimte is? Dan kunt u uitstel, ontheffing of compensatie van de herplantplicht aanvragen bij RVO. Zo kunt u uitstel krijgen, of toestemming een ander stuk grond te gebruiken.

  Kapmelding en herplantplicht na noodsituatie

  Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren? Dan moet u de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. U moet ook een kapmelding doen, ook als de bomen al verloren zijn gegaan.

  Vrijstelling kapmelding en herplantplicht

  Plant u nieuw bos aan voor de productie van hout? Dan kunt u vrijstelling voor de kapmelding en herplantplicht aanvragen bij RVO. U moet voldoen aan de voorwaarden.

  Digitaal melden met de berichtenbox

  U kunt digitaal een kapmelding doen of een verzoek indienen voor de herplantplicht met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1