Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u bomen of houtopstanden (houtwallen, hagen, struwelen) in een bestaand bos (laten) kappenExternal link? En vallen deze onder de Wet natuurbescherming 2017? Dan moet u dat vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of bij de provincie. U moet de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. Draagt u de grond in de tussentijd over aan een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u deze van de herplantplicht op de hoogte stellen. U kunt een verzoek indienenExternal link (pdf) voor ontheffing, uitstel of compensatie van de herplantplicht.

In sommige gemeenten heeft u naast de kapmelding nog een omgevingsvergunning voor kappen nodig.

Vrijstelling kapmelding en herplantplicht

Plant u nieuw bos aan voor houtproductie? Dan kunt u vrijstelling krijgen van de kapmelding en herplantplicht. Voorwaarde is onder meer dat u (of uw opvolger) de houtopstanden binnen 40 jaar laat kappen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u digitaal een kapmelding doen of een verzoek indienen naar aanleiding van de herplantplicht. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven