Kapmelding en herplantplicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u bomen of houtopstanden (houtwallen, hagen, struwelen) in het bos (laten) kappen? Dan moet u dat waarschijnlijk melden.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Wilt u bomen of houtopstanden (houtwallen, hagen, struwelen) in een bestaand bos (laten) kappenExterne link? En vallen deze onder de Wet natuurbescherming 2017? Dan moet u dat vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of bij de provincie. U moet de grond binnen 3 jaar opnieuw beplanten. Draagt u de grond in de tussentijd over aan een nieuwe eigenaar of gebruiker? Dan moet u hem informeren over de herplantplicht . U kunt een verzoek indienenExterne link (pdf) voor ontheffing, uitstel of compensatie van de herplantplicht.

  In sommige gemeenten heeft u naast de kapmelding nog een omgevingsvergunning voor kappen nodig.

  Vrijstelling kapmelding en herplantplicht

  Plant u nieuw bos aan voor houtproductie? Dan kunt u vrijstelling krijgen van de kapmelding en herplantplicht. Voorwaarde is onder meer dat u (of uw opvolger) de houtopstanden binnen 40 jaar laat kappen.

  Digitaal melden met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u digitaal een kapmelding doen of een verzoek indienen naar aanleiding van de herplantplicht. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven