Juridische zaken bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | KVK

Zorg ervoor dat u de afspraken met uw buitenlandse handelspartner goed vastlegt. Dat kan in een contract, uw algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Check altijd de producteisen en productaansprakelijkheid. Denk ook aan het beschermen van uw merk om misbruik te voorkomen. En bereid u voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Leg afspraken juridisch vast in een contract

Het is niet wettelijk verplicht om een contract op te stellen, maar het is wel handig. In een contract legt u de afspraken met uw klant of leverancier juridisch vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij transport. Zo weten u en uw zakenpartner wat de rechten en plichten van beiden zijn. Een degelijke overeenkomst geeft duidelijkheid en helpt om conflicten te voorkomen. Daarmee verkleint u uw ondernemersrisico. Bekijk de aandachtspunten bij een contract.

Onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend

Tijdens de onderhandelingen vraagt uw zakenpartner u soms een intentieverklaring te tekenen. Hierin staat met welke bedoeling u de onderhandelingen doet. Door te tekenen kunt u onbedoeld verplichtingen aangaan. Vaak kunt u dan niet meer afhaken zonder financiële gevolgen.

Inhoud van een internationaal contract

Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van product of dienst, de prijs ervan en het accepteren van het aanbod door de klant. Neem in het contract ook op welk recht er geldt en welke rechter bevoegd is om te oordelen als er een geschil ontstaat. Per land zijn er namelijk grote verschillen. Voor de precieze inhoud kunt u juridisch advies inwinnen. Neem ook internationale leveringsvoorwaarden, de ICC Incoterms® 2010 op.

Tip: gebruik een internationaal modelcontract

Bij de International Chamber of Commerce (ICC) kunt u tegen betaling Engelstalige modelcontractenExterne link bestellen. De meest voorkomende contracten zijn:

  • ICC Model International Sale Contract (internationaal verkoopcontract)
  • ICC Model Commercial Agency Contract (agentuurcontract)
  • ICC Model Distributorship Contract (importeur/distributiecontract)

Deze contracten kunnen als voorbeeld dienen voor uw situatie. Schakel voor het opstellen of beoordelen van uw eigen contract een jurist in.

Stel algemene voorwaarden op

Wilt u op alle contracten die u afsluit dezelfde regels laten gelden? Maak dan gebruik van algemene voorwaarden. Dit zijn standaardbepalingen met daarin uw voorwaarden voor bijvoorbeeld betaling, levertijd en garantie.

Bescherm uw merk

U kunt geïmporteerde producten die u onder private label laat vervaardigen, onder uw eigen merknaam op de markt brengen. Uw product is zo aan het merk te herkennen. Registreer uw merk en voorkom dat anderen het misbruiken. Bent u exporteur? Dan heeft u de mogelijkheid om de merknaam van uw eigen product internationaal te beschermenExterne link.

Parallelimport verboden

Wilt u producten van een gedeponeerd merk importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EERExterne link)? Dat kan alleen als u de officiële toestemming heeft van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan ongeoorloofde parallelimport. Dat is niet toegestaan.

Bewaak uw intellectueel eigendom bij export

Introduceert u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt? Dan wilt u niet dat anderen dit namaken. In het landenoverzichtExterne link leest u hoe u uw intellectueel eigendom beschermt in uw exportland.

Check de producteisen en productaansprakelijkheid

Als u een gebrekkig product op de markt brengt, dan bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Kijk dus goed naar de producteisen bij export en import . Als u aansprakelijk wordt gesteld kunt u te maken krijgen met financiële claims. Met uw verzekeraar bespreekt u hoe u uw risico binnen aanvaardbare grenzen houdt.

Houd u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG geeft uw klanten meer rechten en u meer plichten. Lees wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. En hoe u aan de regels voldoet.

Handig

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
KVK