MenuZoekenZoekenHomeInternationaal ondernemen

Internationaal ondernemen: juridische zaken

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend NederlandRijksdienst voor Ondernemend NederlandKVKKVK± 3 min lezenEnglish version

Zorg ervoor dat u afspraken met uw buitenlandse handelspartner goed vastlegt. Dat kan in een contract en in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Lees op deze pagina waar u juridisch rekening mee moet houden bij internationale handel.

Leg afspraken juridisch vast in een contract

Bij internationale handel bent u niet altijd wettelijk verplicht om een contract op te stellen. Het is wel beter en veiliger om dit te doen. In een contract legt u de afspraken met uw klant of leverancier juridisch vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij transport.

Een duidelijke overeenkomst helpt u risico's te voorkomen bij het internationaal ondernemen. Bekijk de aandachtspunten bij een contract. En lees hoe u uw buitenlandse zakenpartner controleert.

Inhoud van een internationaal contract

Als u een internationaal contract opstelt, neem dan in ieder geval deze punten op:

  • De beschrijving van product of dienst.
  • De prijs.
  • Dat de klant akkoord gaat met het aanbod.

Neem in het contract ook op welk recht er geldt en welke rechter bevoegd is om te oordelen als er een geschil ontstaat. Dat kan per land verschillen. Zo bespaart u zich mogelijk een verre reis voor een rechtszaak. Voor de precieze inhoud van het contract kunt u juridisch advies vragen.

Lees meer over de afspraken die je met een handelsagent of distributeur vastlegt in een contract op KVK.nl.

Neem internationale leveringsvoorwaarden op

Maak afspraken met uw buitenlandse zakenpartner over het vervoer van de goederen. Met de gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms® 2020 weet u:

  • wie verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer
  • wie verantwoordelijk is voor de kosten rondom het vervoer
  • wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens het vervoer

Stel algemene voorwaarden op

Wilt u op alle contracten die u afsluit dezelfde regels laten gelden? Stel dan algemene voorwaarden op. Dit zijn standaardbepalingen met daarin uw voorwaarden voor bijvoorbeeld betaling, levertijd en garantie.

Bescherm uw merk

U kunt geïmporteerde producten die u onder private label laat maken, onder uw eigen merknaam op de markt brengen. Registreer uw merk en voorkom dat anderen het misbruiken. Bent u exporteur? Dan kunt u de merknaam van uw eigen product internationaal beschermen.

Check de producteisen en productaansprakelijkheid

Wanneer u als importeur een product met gebreken op de markt brengt, bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Deze productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor handelsagenten. Kijk dus goed naar de producteisen bij export en import. Als u aansprakelijk wordt gesteld, kunt u te maken krijgen met financiële claims. Bespreek met uw verzekeraar hoe u dit risico zo klein mogelijk houdt.

Bewaak uw intellectueel eigendom bij export

Introduceert u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt? Dan wilt u niet dat anderen dit namaken. Lees hoe u uw intellectueel eigendom beschermt in uw exportland. Bekijk ook of er specifieke informatie over intellectueel eigendom beschermen is voor het land waarmee u wilt zakendoen.

Houd u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een Europese privacywet die regelt dat u zorgvuldig moet omgaan met persoonsgegevens. Dit geeft uw klanten meer rechten en u meer plichten. Lees wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. En hoe u aan de regels voldoet.

Naar boven