Meer bescherming voor klokkenluiders

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: 17 december 2023

Wat is er veranderd?

Heeft u een bedrijf met 50 tot 249 werknemers? Klokkenluiders binnen het mkb krijgen bescherming als zij melding doen van:

 • een vermoeden van een misstand
 • inbreuk op het recht van de Europese Unie

Melders die benadeeld zijn hoeven niet aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De werkgever moet aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

Voorheen viel onder benadeling uitsluitend benadeling in de rechtspositie, zoals

 • schorsing
 • ontslag
 • degradatie
 • onthouden van bevordering
 • loonsverlaging
 • verandering van werklocatie

In de nieuwe wetgeving betekent het verbod op benadeling élke vorm van benadeling van een klokkenluider, bijvoorbeeld ook

 • het plaatsen op een zwarte lijst
 • het weigeren om een referentie te geven
 • pesten
 • intimideren
 • uitsluiting

De kring van beschermde personen is uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Er is een verbod op zwijgbedingen bij klokkenluidersmeldingen.

Heeft u een bedrijf met meer dan 50 werknemers? Dan moet u een meldregeling hebben. Deze interne meldprocedure moet aan strengere eisen gaan voldoen.

Voor wie?

 • bedrijven met 50 tot 249 werknemers

Wanneer?

De artikelen 2, 2a en 2b van de Wet bescherming klokkenluiders gingen op 17 december 2023 in voor bedrijven met 50 tot 249 werknemers.

Voor grotere bedrijven ging de Wet bescherming klokkenluiders al in op 18 februari 2023.

Dit artikel is gerelateerd aan: