Dit artikel is gerelateerd aan:

Klokkenluiders krijgen meer bescherming

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 17 december 2021

Wat verandert er?

Heeft u personeel? Klokkenluiders krijgen meer bescherming als zij melding doen van:

  • een vermoeden van een misstand
  • inbreuk op het recht van de Europese Unie

Melders die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

De kring van beschermde personen wordt uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Heeft u een bedrijf met meer dan 50 werknemers? Dan moet u een meldregeling hebben. Deze interne meldprocedure moet aan strengere eisen gaan voldoen.

Voor wie?

  • bedrijven met personeel

Wanneer?

De wijziging van de Wet bescherming klokkenluiders (voorheen: Wet Huis voor Klokkenluiders) gaat naar verwachting in op 17 december 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven