Bedrijfsongeval melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als werkgever moet u een ernstig bedrijfsongeval (arbeidsongeval) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een inspecteur doet dan een ongevalsonderzoek om te bepalen wat er verder gebeurt.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) is een ongeluk dat op werk of tijdens werktijd gebeurt en zorgt voor schade aan de gezondheid van de werknemer.

Meldplicht voor bedrijfsongevallen

U moet een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) met uw personeel direct melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie als de werknemer:

  • wordt opgenomen in het ziekenhuis (ook dagopname), en/of
  • blijvend letsel (bijvoorbeeld blindheid, amputatie of chronische klachten) heeft, of
  • overlijdt.

Ook wanneer pas later blijkt dat de werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen of dat er blijvend letsel is, moet u het bedrijfsongeval melden.

De meldingsplicht geldt voor al uw personeel. Dus ook voor uitzendkrachten en zzp'ers die voor u werken. Houdt u zich niet aan de meldingsplicht? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u een boete geven tot € 50.000. U leest meer op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe meldt u een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) met blijvend letsel of ziekenhuisopname meldt u direct via 0800-5151 of met een online meldformulier aan de Nederlandse Arbeidsinpectie.

Een bedrijfsongeval (arbeidsongeval) waarbij iemand overlijdt, moet u meteen melden via 0800-5151 aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Meewerken aan het ongevalsonderzoek

Na uw melding bepaalt de Nederlandse Arbeidsinspectie wat er gebeurt. Een inspecteur doet een ongevalsonderzoek op de plaats van het ongeval. Totdat de inspecteur er is, komt u zo min mogelijk aan de plaats van het ongeval.Als de plaats van het ongeval voor ernstig gevaar zorgt, kan de inspecteur het werk direct stilleggen. De arbeidsinspectie bepaalt daarna of er verder onderzoek komt naar het ongeval. Alle betrokkenen moeten dan meewerken aan het onderzoek.

Ongevallenregistratie bijhouden

U moet zelf een registratie bijhouden van:

  • alle bedrijfsongevallen die u heeft gemeld
  • ongevallen die hebben gezorgd voor meer dan 3 dagen ziekteverzuim

U registreert wat er is gebeurd en de datum van het ongeval. Uw werknemers mogen deze informatie ook inzien.

Vergoeding voor affectieschade

Als u verantwoordelijk bent voor een ongeluk op het werk met ernstige gevolgen (uw werknemer overlijdt of heeft ernstig blijvend letsel), dan moet u een vergoeding voor affectieschade (smartengeld) betalen. Deze schadevergoeding geldt alleen voor de directe familie zoals de partner, (stief)kinderen en ouders van het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en ligt tussen de € 12.500 en € 20.000.