Arbeidsongevallen melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u bij Inspectie SZW arbeidsongevallen meldenExterne link als deze hebben geleid tot:

  • ziekenhuisopname (geen poliklinische behandeling)
  • blijvend letsel, zoals blindheid, amputatie of chronische klachten
  • overlijden.

Gaat het om een dodelijk ongeval? Dan meldt u dat meteen via de telefoonExterne link. Gaat het om een ernstig arbeidsongeval, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan meldt u dit direct telefonisch of onlineExterne link. Meldt u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet? Dan kan Inspectie SZW u een boete tot € 50.000 opleggen. Meer leest u in de brochure 'Meldingsplichtige arbeidsongevallen'Externe link.

Wat moet u registreren?

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben gezorgd voor meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie maakt u beschikbaar voor uw werknemers.

Vergoeding voor affectieschade

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis en bent u als ondernemer aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of heeft het slachtoffer ernstig en blijvend letsel? Dan moet u de naasten een vergoeding betalen. Die vergoeding is, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000. De regeling geldt alleen voor directe naasten zoals de partner, (stief)kinderen en ouders van het slachtoffer.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven