Arbeidsongevallen melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u arbeidsongevallen direct meldenExterne link bij Inspectie SZW als er sprake is van:

  • een ziekenhuisopname
  • blijvend letsel, zoals blindheid, amputatie of chronische klachten
  • overlijden

Een arbeidsongeval waarbij iemand overlijdt, meldt u meteen via de telefoonExterne link.

Arbeidsongevallen met blijvend letsel of ziekenhuisopname meldt u direct telefonisch of onlineExterne link.

Als u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct meldt kan Inspectie SZW u een boete tot € 50.000 geven. U leest meer in de brochure 'Meldingsplichtige arbeidsongevallen'Externe link.

De meldingsplicht geldt ook voor uitzendkrachten en zzp’ers die onder uw gezag werken.

Registratie bijhouden

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben gezorgd voor meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie maakt u beschikbaar voor uw werknemers.

Vergoeding voor affectieschade

Als u verantwoordelijk bent voor een arbeidsongeval met ernstige gevolgen (overlijden of ernstig blijvend letsel) dan moet u een vergoeding voor affectieschadeExterne link (smartengeld) betalen. Deze schadevergoeding geldt alleen voor de directe naasten zoals de partner, (stief)kinderen en ouders van het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en ligt tussen de € 12.500 en € 20.000.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven