Kosten besparen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

U kunt financiële ruimte maken door kosten te besparen. U heeft hiervoor zelfs een groot aantal mogelijkheden.

Advieskosten verminderen door voorwerk

U kunt voor veel vraagstukken een betaalde adviseur inschakelen. Deze externe kennis heeft u vaak echt nodig. Verdiep uzelf ook in deze vraagstukken. Dan komt u in gesprekken met deze adviseurs sneller tot de kern en dat scheelt advieskosten. Via online groepen en forums als Higherlevel.nl kunt u alvast uw eerste vragen stellen of bel het KVK Adviesteam.

Bedrijfsmiddelen huren

De deeleconomie is een trend binnen de hele economie. De deeleconomie gaat uit van het idee ‘van bezit naar gebruik’. Producten die u niet vaak nodig heeft kunt u beter huren of lenen. Behalve duurzaam is dit ook voordeliger, voor eigenaar en gebruiker. U maakt zo van vaste kosten variabele kosten.

Bedrijfsruimte inkrimpen

Op een gegeven moment kunt u minder bedrijfsruimte nodig hebben. Overweeg of de huidige bedrijfsruimte wel de meest geschikte is. Verhuizing naar een andere, kleinere ruimte kan een besparing opleveren op bijvoorbeeld de huur en energiekosten.

Duurzame bedrijfsvoering

Door te starten met een duurzame bedrijfsvoering kunt u geld besparen. U helpt mens, milieu, maatschappij en uzelf, door bijvoorbeeld groene energie te gebruiken in plaats van gas of olie. Zo vermindert u ook nog eens de CO2-uitstoot. Bovendien draagt een duurzaam imago vaak bij aan het succes van uw bedrijf.

Flexkrachten en zzp-ers inhuren

Heeft u personeel voor onbepaalde tijd in loondienst? Dan kunt u alleen afscheid nemen van uw vaste personeel door (1) wederzijds goedvinden, (2) met een ontslagvergunning van UWV of (3) via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Ontslag brengt in de meeste gevallen kosten met zich mee.

Heeft uw onderneming tijdelijk meer arbeid nodig? Overweeg dan het inschakelen van tijdelijke krachten. Dit kunt u doen via payrolling, een uitzendbureau of het inhuren van zzp'ers . Ingehuurde arbeid is per uur vaak wat duurder, maar u maakt deze kosten alleen wanneer u extra omzet maakt en er meer werk is. Op deze manier maakt u van vaste loonkosten variabele kosten waar u controle over heeft. Als u een zzp’er inhuurt, moet u met de zzp’er nagaan of er sprake is van loondienst om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Herfinancieren dure leningen

In het verleden afgesloten leningen kunnen nu te duur zijn geworden. Dit kan voorkomen wanneer het rentepercentage van dit moment lager is dan een paar jaar geleden. Oversluiten van de lening kan dan een optie zijn. Ook het omzetten van een krediet in rekening courant naar een (middel-) lang krediet kan een besparing opleveren. Zeg geen bestaande financiering op voordat een nieuwe is afgesloten en laat u adviseren door een financieel adviseur.

Hypotheek oversluiten

Bij lage rentepercentages kan uw bestaande hypotheek wel eens erg duur zijn geworden. Oversluiten kan dan een manier zijn om uw maandlasten te verlagen. Afhankelijk van de resterende rentevaste periode kan boeterente in rekening worden gebracht. Houdt verder ook rekening met notariskosten, advieskosten en taxatiekosten. Kijk samen met uw financieel adviseur of oversluiten zinvol is.

Onderverhuren

Heeft u bedrijfsruimte over maar wilt u niet verhuizen? Misschien kunt u een deel van de ruimte onderverhuren. Check altijd vooraf in uw eigen huurovereenkomst of dit mogelijk is. Maak een huurcontract op en laat de huurtermijn gelijk lopen met uw eigen huurtermijn. Zorg samen met uw juridisch adviseur voor waterdichte afspraken en een goed contract.

Open source software gebruiken

Voor een aantal toepassingen is naast de bekende betaalde softwarepakketten ook open source software beschikbaar. Bij open source software mag iedereen de broncode downloaden en gebruiken. Daardoor bent u niet persé aan een bepaalde leverancier gebonden. Open source software is bovendien vaak voordeliger dan de bekende pakketten.

Provisie invoeren

U kunt een provisieregeling invoeren voor uw personeelsleden. Bij een provisieregeling is een deel van de beloning afhankelijk van de geleverde prestatie. Uw werknemer heeft altijd minimaal recht op het geldende minimumloon volgens de wet of de geldende cao. Afhankelijk van persoonlijke resultaten komt hier een extra beloning bovenop. Voordeel voor u als werkgever is dat de totale loonkosten meestijgen of -dalen met de omzet. Volledig vaste kosten worden daardoor deels variabel.

Sale en leaseback

U verkoopt bijvoorbeeld uw machines of bedrijfspand en huurt ze direct weer terug. U zorgt hiermee voor financiële ruimte binnen de onderneming.

Aanpassingen in arbeidsvoorwaarden

Voor arbeidsovereenkomsten geldt “afspraak is afspraak.” Als werkgever mag u de arbeidsovereenkomst daarom niet eenzijdig aanpassen, behalve als er een eenzijdig wijzigingsbeding instaat. Bij een zwaarwegend belang kunt u in dat geval wijzigingen doorvoeren. Arbeidsvoorwaarden die niet in de arbeidsovereenkomst staan zijn vaak gemakkelijker aan te passen. Het betreft dan bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement, de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een ondernemingsraad kan hierbij een instemmingsrecht hebben.

Uitbesteden

Probeer niet alles zelf te doen. Doe vooral datgene waar u goed in bent en besteed werk uit waar dat beter is. Andere ondernemers hebben daar de machines en de expertise voor en kunnen mogelijk goedkoper leveren dan u zelf kunt produceren. U bespaart materiaal en tijd.

Voorzieningen in eigen beheer nemen

Grote risico’s kunt u verzekeren. Maar in plaats daarvan kunt u ook een ‘voorziening’ vormen. Een voorziening is een ‘geldpotje’ waarin geld zit uit de winst van het bedrijf, een soort eigen verzekering voor uzelf. Het is nog geen echte uitgave, u zet het alleen nog maar apart voor onverwachte gebeurtenissen. Als er echt iets gebeurt dat u geld kost, dan betaalt u het bedrag aan uzelf uit om de schade te dekken. Voorzieningen kunt u vormen voor garantieclaims, onverzekerde schade, incourante voorraad of debiteuren die niet kunnen betalen. Overleg vooraf met uw financieel adviseur of accountant over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Zakelijk ruilen

Met een lagere omzet heeft u minder geld beschikbaar om zaken te doen. Zakelijk ruilen of barteren is een alternatief om aan goederen en diensten te komen zonder dat dit u geld kost. U krijgt met btw te maken en als u afspraken vastlegt voorkomt u problemen.

Video Financieel inzicht vergroten: 6 tips

In deze video van KVK krijgt u 6 tips waarmee u uw financiële inzicht vergroot.