Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) volgen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Neemt u personeel in dienst? Dan moet u zich meestal houden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Wat is een cao?

In een cao staan afspraken tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) over bijvoorbeeld loon, werktijden, opzegtermijn of pensioen. Dit zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden.

Er zijn 2 verschillende soorten cao's:

Onder welk cao valt uw bedrijf?

Cao's kunnen gelden voor een bedrijf of voor een bedrijfstak. U moet zich in deze situaties aan een cao houden:

  • Als u zelf een cao heeft afgesloten met de vakbonden.
  • Als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor uw bedrijfstak.
  • Als u geen lid bent van een werkgeversorganisatie, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindend heeft verklaard voor uw branche (AVV). Bekijk bij het Ministerie van SZW of er een cao in uw bedrijfstak of branche algemeen verbindend is verklaard.
  • Als u geen lid bent van een werkgeversorganisatie en u valt niet onder een algemeen verbindend verklaarde cao, maar u volgt zelf een cao.

Wanneer mag u afwijken van een cao?

U mag afwijken van een minimum-cao als dit voordelig is voor uw werknemers. U mag niet afwijken van een standaard-cao. Veel brancheorganisaties zetten de cao voor hun branche op hun eigen website.

Cao vermelden in arbeidsovereenkomst

U moet in de individuele arbeidsovereenkomst vermelden of een cao van toepassing is. Als de cao en een arbeidsovereenkomst niet hetzelfde zeggen, gaat de cao voor.

Cao niet verplicht: maak afspraken over arbeidsvoorwaarden

Als een cao niet verplicht is, dan maakt u zelf afspraken met uw medewerkers. Deze kunt u vastleggen in een reglement, zoals een personeelshandboek. Of in een individuele arbeidsovereenkomst. Daarbij gelden wel de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, vanaf artikel 610).

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)