Stappenplan uw kantoor energiezuinig maken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Een kantoorgebouw moet minimaal energielabel C hebben. Anders mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Heeft uw gebouw energielabel C of beter? Dan helpt u de CO2-uitstoot te verminderen.

1. Controleer of uw kantoor het energielabel C moet hebben

Controleer met de beslisboom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of u aan de energielabel C-verplichting moet voldoen.

Moet uw kantoor het energielabel C hebben? Dan moet uw kantoor een energielabel hebben met maximaal 225 kWh per m2 aan primair fossiele energie per jaar of een energielabel met de letter C of beter.

Blijkt dat u minimaal energielabel C moet hebben maar voldoet uw gebouw niet aan de eisen? Dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken.

Uitzonderingen

Voor sommige gebouwen is een energielabel C niet verplicht. Bijvoorbeeld als het kantoorgebouw kleiner is dan 100 m2. Bekijk de uitzonderingen voor de energielabel C-verplichting.

2. Check uw energielabel

In de databank EP-Online vindt u de energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen. Check uw energielabel in EP-Online om te zien of u energiebesparende maatregelen moet nemen.

3. Vraag maatwerkadvies aan

Om het energielabel C te krijgen, moet u minder fossiele brandstof gebruiken. Met een energieprestatieadvies (EPA) weet u welke maatregelen u kunt nemen om in uw kantoor energie te besparen. U kunt een EPA aanvragen bij een gecertificeerde adviseur uit het Centraal Register Techniek.

Kantoren in 2050 energieneutraal

Als u maatregelen gaat nemen, bekijk dan of het loont om voor een beter energielabel te gaan, zoals B of A. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat kantoren in 2050 energieneutraal moeten zijn. Bekijk de renovatiestandaard op RVO en maak uw pand klaar voor de toekomst.

4. Gebruik de financiële en fiscale regelingen voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor, zoals:

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u een deel van de kosten van het energieadvies en de maatregelen aftrekken van uw winst.

U kunt besparen op uw belastingen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een deel van de kosten vergoed van energiebesparende apparaten, zoals zonneboilers en warmtepompen.

Er zijn nog meer financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen. Check ze in de subsidie- en financieringswijzer van RVO.

5. Voer de maatregelen uit

Voer de geadviseerde maatregelen uit. Zorg zoveel mogelijk voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Deze dragen bij aan een energiezuing CO2-arm kantoor.

6. Laat een nieuw energielabel opstellen

Een gecertificeerde energieadviseur moet een energielabel voor u opstellen en registreren. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

7. Uw energielabel nog verder verbeteren?

Onderzoek de mogelijkheden van duurzame energie

U kunt het energielabel van uw kantoor verbeteren door duurzame energie te gebruiken. De overheid stimuleert vormen van duurzame energie met belastingvoordelen en subsidies. Denk aan zonnepanelen of een zonneboiler op het dak van uw bedrijfspand.

Onderzoek of u van het gas af kunt

Bekijk of u uw pand zonder aardgas kunt verwarmen. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal en van het gas af zijn. U kunt bijvoorbeeld een warmtepomp installeren of in sommige gevallen uw pand aansluiten op een warmtenet. Voordat u van het gas afgaat, moet uw pand goed geïsoleerd zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland