Dit artikel is gerelateerd aan:

Meldplicht grensoverschrijdende constructies intermediairs

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2020

Wat verandert er?

Werkt u als intermediair? Bijvoorbeeld als belastingadviseur of accountant? U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden.

De informatie die u vanaf 1 juli 2020 moet opsturen gaat terug tot 25 juni 2018. U hoeft de informatie pas op zijn laatst op 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te geven. Als u niet aan de verplichting voldoet kunt u een boete krijgen, of zelfs strafrechtelijke vervolgd worden.

Voor wie?

Intermediairs zoals:

  • belastingadviseurs
  • accountants
  • financiële instellingen

Wanneer?

De Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies gaat naar verwachting in op 1 juli 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven