Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Meldregeling voor misstanden

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezen

Heeft uw bedrijf 50 of meer werknemers? U moet een meldregeling hebben voor het melden van (vermoedelijke) misstanden, volgens de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Wat is een meldregeling?

Een meldregeling is de interne meldprocedure waarmee uw werknemers veilig en vertrouwelijk een vermoeden van een misstand kunnen melden. U moet uw werknemers informeren over uw meldregeling. In de meldregeling zet u hoe u met een melding omgaat, zoals:

 • waar en hoe de werknemer veilig en vertrouwelijk een melding doet
 • wie de melding daarna onafhankelijk en vertrouwelijk behandelt
 • binnen welke tijd de melder vertrouwelijk terugkoppeling mag verwachten

Wat er in uw meldregeling moet staan, wordt uitgelegd in de brochure ‘Integriteit in de praktijk – de Meldregeling’. U controleert met de Checklist interne meldprocedure Wbk of uw meldregeling voldoet.

Let op: vanaf 17 december 2023 moet de meldregeling van bedrijven in het mkb voldoen aan strengere eisen. Bekijk de veranderingen voor werkgevers.

Wat is een misstand?

Een misstand is een handeling of nalatigheid waarbij de maatschappij wordt benadeeld en er sprake is van:

 • een overtreding of gevaar van overtreding van het Europees Unierecht
 • een overtreding of gevaar van overtreding van een wet of (interne) regel
 • een gevaar voor de volksgezondheid
 • een gevaar voor de veiligheid van personen
 • een gevaar voor schade aan het milieu
 • een gevaar voor het goed functioneren van een openbare dienst of onderneming

Voor wie geldt de verplichte meldregeling?

U moet een meldregeling hebben als uw bedrijf 50 of meer werknemers heeft. Onder werknemers vallen:

 • werknemers met een arbeidscontract
 • werknemers die u heeft uitgeleend of gedetacheerd
 • uitzendkrachten
 • vrijwilligers en stagiairs die een vergoeding ontvangen
 • andere personen die u meetelt als u dat heeft afgesproken met uw ondernemingsraad (OR)

Voor sommige sectoren (bijvoorbeeld de financiële sector) is een meldregeling verplicht. Ook als een bedrijf in die sector minder dan 50 werknemers heeft.

Het Huis voor Klokkenluiders

Een werknemer kan bij het Huis voor klokkenluiders terecht voor het melden van een misstand binnen de overheid of het bedrijfsleven. Het Huis voor klokkenluiders helpt u als werkgever bij het voorkomen van misstanden en het verbeteren van integriteit binnen uw organisatie.

Zie ook

Naar boven