Nummers voor de btw

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
2 min lezen
English version

U gebruikt 2 nummers voor de btw: het btw-identificatienummer en het omzetbelastingnummer. U ontvangt deze nummers van de Belastingdienst nadat u uw bedrijf heeft ingeschreven bij KVK.

Btw-identificatienummer: voor zakelijke contacten

Het btw-identificatienummer (btw-id) gebruikt u bij contact met klanten en leveranciers. U zet het btw-id bijvoorbeeld op uw briefpapier, facturen en website. Ook gebruikt u het als u zakendoet binnen de Europese Unie (EU).

Voor eenmanszaken bestaat het btw-id uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. Een voorbeeld van een btw-id: NL000099998B57. Voor andere rechtsvormen bestaat het btw-id uit hun Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) met de landcode NL ervoor.

Omzetbelastingnummer: voor communicatie met de Belastingdienst

Het omzetbelastingnummer (ob-nummer) gebruikt u alleen voor contact met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u de Belastingdienst een brief schrijft. Of als u de BelastingTelefoon belt.

Voor eenmanszaken is het omzetbelastingnummer het burgerservicenummer (BSN) met daarachter B01 (of hoger). Een voorbeeld van een omzetbelastingnummer: 111234567B01. Het ob-nummer van andere rechtsvormen is gelijk aan het RSIN. Er staat geen NL voor zoals bij het btw-id.

Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer krijgen

Nadat u zich heeft inschreven bij KVK hoort u automatisch van de Belastingdienst of u ondernemer bent voor de btw. Als dat zo is, ontvangt u ook uw btw-id en ob-nummer. Ook als u alleen bedrijfsactiviteiten doet die zijn vrijgesteld van btw. Zoals vaak bij stichtingen en verenigingen. De Belastingdienst stuurt de nummers binnen 10 werkdagen na de inschrijving toe.

Soms kunt u zich niet inschrijven bij KVK. Kijk hoe u zich dan kunt aanmelden bij de Belastingdienst.

Extra btw-id aanvragen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten

U kunt een extra btw-id aanvragen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat u nieuwe activiteiten met een andere SBI-code binnen uw onderneming gaat doen. Of omdat u meerdere vestigingen heeft. Dit is niet verplicht. U krijgt dan ook een extra omzetbelastingnummer. U moet dan wel extra btw-aangifte doen en een aparte administratie bijhouden.

Zakendoen binnen de EU

Doet u zaken binnen de EU? Bijvoorbeeld omdat u producten koopt in een ander EU-land. Of daar diensten afneemt. Ook dan gebruikt u uw btw-id. Het systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES) herkent alleen dat nummer. Voor uw btw-aangiftes via het éénloketsysteem gebruikt u ook uw btw-id.

Ook geeft de Belastingdienst uw btw-id door aan belastingdiensten van andere EU-landen. Bijvoorbeeld als zij uw verzoek om teruggaaf behandelen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst