Onveilig non-food product melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 7 mrt 2022
1 min lezen
English version

Bent u producent, distributeur of verkoper van een non-food product? En ontdekt u dat uw product onveilig is? Dan moet u dit melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Doet u geen melding van een onveilig product? Dan kunt u een boete, schriftelijke waarschuwing of proces verbaal krijgen.

Traceren onveilig product

Alle bedrijven in de keten hebben een rol bij het melden en traceren van een onveilig non-food product.

  • Als producent moet u het product beoordelen op risico's, onderzoeken en als dat nodig is aanpassen.
  • Als distributeur moet u informatie over het product verzamelen, leveren en doorgeven.
  • Als detailhandelaar moet u informatie over het onveilige product gelijk doorgeven aan de toeleveranciers.

Onveilig product melden

Heeft u ontdekt dat een product onveilig is? Dan moet u het onveilige non-food product melden bij de NVWA. U doet de melding online via de Business Gateway. U heeft hiervoor een account bij EU Login nodig. Dit account maakt u aan tijdens het meldingsproces.

U mag ook door een ander bedrijf uit de keten melding laten doen. Degene die de fout ontdekt, blijft verantwoordelijk dat de melding wordt gedaan.

Bij een melding moet u doorgeven:

  • wat de risico’s zijn van het product
  • wat u heeft gedaan of gaat doen om het gevaar weg te nemen

Uw klanten kunnen het onveilige product ook melden bij de NVWA.

Na uw melding

De NVWA beoordeelt na uw melding:

  • of u zich aan de regels heeft gehouden
  • hoe groot het risico is voor de gezondheid van de consument
  • welke maatregelen u moet nemen (alle bedrijven in de keten moeten meewerken aan de maatregelen)

Veiligheidswaarschuwing

Is er een groot gezondheidsrisico? Dan moet u het product terughalen en een veiligheidswaarschuwing publiceren op uw website en social media. U moet de waarschuwing ook doorgeven aan de NVWA. Lees wat er in de veiliheidswaarschuwing moet staan.

Europese melding

In sommige gevallen doet de NVWA een RAPEX-melding (Rapid Exchange of Information) bij de Europese Commissie. Bijvoorbeeld als uw non-food product in meerdere landen wordt verkocht. Of als blijkt dat uw product gevaarlijk is.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie