Warenwet: algemene regels voor consumentenproducten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Produceert, bereidt of verkoopt u levensmiddelen of andere consumentenproducten? Dan moet u zich houden aan de Warenwet. Deze wet geeft algemene regels over volksgezondheid, veiligheid van producten, eerlijkheid van handel en goede voorlichting. De Warenwet geldt voor alle producten die consumenten gebruiken, ook voor levensmiddelen.

Veiligheid en juiste informatie van producten

Een van de belangrijkste onderdelen binnen de Warenwet is de Algemene Productveiligheid. De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid en voor juiste informatie over de mogelijke risico's. Is de producent buiten de Europese Unie (EU) gevestigd, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur en distributeur. Zij moeten er dan voor zorgen dat producten zijn voorzien van de juiste informatie.

Eisen voor informatie op etiket

Naast de Algemene Productveiligheid gelden er voor sommige goederen aanvullende eisen voor de informatie op het etiket.

Controle van regels voor veiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de regels voor veiligheid worden nageleefd en kan maatregelen nemen. Hiervoor bestaat het interventiebeleidExternal link. De NVWA kan bijvoorbeeld waarschuwingen en boetes geven of goederen uit de handel nemen als er een direct risico is voor de volksgezondheid.

Toelating nieuwe voedingsmiddelen

Gaat u een nieuw voedingsmiddelExternal link op de Europese markt brengen? Dan moet u hiervoor toestemming vragenExternal link aan de Europese Commissie en aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de veiligheid van de nieuwe voedingsmiddelen.

Overtreden van de Warenwet

Overtreedt u de Warenwet? Dan kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maatregelen nemen, de zogenoemde NVWA interventiesExternal link. De NVWA kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven