Warenwet: regels voor consumentenproducten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Produceert, bereidt of verkoopt u levensmiddelen of andere consumentenproducten? Dan moet u zich houden aan de Warenwet.

De Warenwet geldt voor alle producten die consumenten gebruiken. Levensmiddelen en niet-levensmiddelen. De Warenwet geeft algemene regels over:

  • volksgezondheid
  • veiligheid van producten
  • eerlijke handel
  • goede voorlichting

Veiligheid van producten

Een van de belangrijkste onderdelen binnen de Warenwet is de algemene productveiligheid. De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten en hij moet de juiste informatie aan consumenten geven over het product. Bijvoorbeeld over de mogelijke risico’s.

Is de producent buiten de Europese Unie (EU) gevestigd, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van producten bij de importeur en distributeur. Zij moeten ervoor zorgen dat producten veilig zijn en de juiste informatie hebben.

Warenwetbesluiten

De regels voor consumentenproducten zijn verder uitgewerkt in de Warenwetbesluiten. Voorbeelden hiervan zijn de Warenwetbesluiten voor:

Controle van regels voor veiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de veiligheid van consumentenproducten en kan maatregelen nemen. De NVWA kan bijvoorbeeld waarschuwingen en boetes geven of goederen uit de handel nemen als er een direct risico is voor de volksgezondheid. De NVWA onderzoekt meldingen van onveilige producten. Producenten en distributeurs moeten bij de NVWA melden als een product niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Nieuwe voedingsmiddelen

Gaat u een nieuw voedingsmiddel op de Europese markt brengen? Dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de Europese Commissie en aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de veiligheid van de nieuwe voedingsmiddelen.