Opiumontheffing aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U mag geen verdovende middelen uit de Opiumwet in uw bedrijf hebben. U mag deze middelen ook niet bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren. Dit mag alleen als u een opiumontheffing heeft. Het gaat om:

Opiumontheffing aanvragen

U kunt een opiumontheffing aanvragenExterne link bij Farmatec. Dit doet u als u verdovende middelen uit de Opiumwet wil gebruiken voor:

  • de volksgezondheid
  • de gezondheid van dieren
  • wetenschappelijk of analytisch-chemisch onderzoek
  • instructieve doeleinden (bijvoorbeeld de instructie van speurhonden)
  • handelsgerelateerde doeleinden

Een opiumontheffing is maximaal 5 jaar geldig. Daarna kunt u verlenging aanvragen.

Geen opiumontheffing nodig

Artsen, apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen en dierenartsen hebben onder bepaalde voorwaardenExterne link geen ontheffing nodig. De Opiumwet geldt ook niet voor instellingen en personen die door de overheid zijn aangewezen of instellingen die geneesmiddelen in voorraad hebben voor geneeskunst, tandheelkunde of voor eigen geneeskundig gebruik.

Legale medicinale cannabis

Heeft u als apotheker of onderzoeksinstelling, zoals universiteit of ziekenhuis, legale medicinale cannabis nodig? Dan kunt u een opiumontheffing aanvragen bij het Bureau Medicinale Cannabis (BMC)Externe link.

Opiumontheffing voor hennepteelt (cannabis)

Gaat u hennep telen (of hennepteelt voorbereiden)? Dan moet u een opiumontheffing hebben. U kunt deze opiumontheffing aanvragenExterne link bij het BMC. Als u geen ontheffing heeft, bent u strafbaar.

Invoer en uitvoer van opiumwetmiddelen

Wilt u als farmaceutisch bedrijf Opiumwetmiddelen invoeren en uitvoeren? Dan moet u een invoer- of uitvoerontheffing voor OpiumwetmiddelenExterne link aanvragen bij Farmatec.

De ontheffing is 3 maanden geldig. Binnen deze periode moeten uw in- en uitvoerwerkzaamheden klaar zijn. Anders moet u een nieuwe ontheffing aanvragen. Soms kunt u een ontheffing voor 6 maanden aanvragen. Bijvoorbeeld als u exporteert uit de Verenigde Staten, India of China.

Invoer en uitvoer hennep

Als u uw aanvraag te maken heeft met hennep (cannabis), hasjiesj, hennepolie of preparaten van deze middelen, dan moet u een invoer-of uitvoerontheffing voor OpiumwetmiddelenExterne link aanvragen bij het BMC.

Toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Externe link houdt toezicht op bedrijven en instellingen met een opiumontheffing. De IGJ controleert bijvoorbeeld of de administratie klopt en of de beveiliging van de Opiumwetmiddelen goed is. Ook geeft de IGJ advies aan Farmatec en het BMC over de aanvraag van een ontheffing.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven