Regels voor coffeeshops

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen.

Bekijk hier de regels in uw gemeente.

Zoeken

  Drugs verkopen is strafbaar. De overheid gedoogt de verkoop van hasj en wiet ( cannabis) in coffeeshops. Dat betekent dat als u zich aan de regels van het gedoogbeleid houdt, u niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

  Het telen van hennepplanten (cannabisplant) voor softdrugs is verboden. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden.

  Eisen voor coffeeshops

  Voor de verkoop van de softdrugs hasj en wiet (cannabis) moet u zich aan deze regels van het gedoogbeleidExterne link houden:

  • U mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen.
  • U mag geen harddrugs (harddrugs staan op lijst I van de OpiumwetExterne link) verkopen.
  • U mag geen softdrugs verkopen aan minderjarigen (jonger dan 18 jaar).
  • Er mogen geen mensen jonger dan 18 jaar in uw coffeeshop zijn.
  • U mag geen alcohol schenken in uw coffeeshop.
  • U mag geen reclame maken voor drugs en uw coffeeshop.
  • Uw coffeeshop mag geen overlast voor de omgeving geven.
  • U mag niet meer dan 500 gram softdrugs op voorraad hebben.
  • U mag alleen softdrugs verkopen aan mensen die in Nederland wonen.
  • Alleen mensen die in Nederland wonen mogen in uw coffeeshop zijn.

  Regels tijdens corona

  Uw coffeeshop mag open. U moet zich houden aan de regels voor de horeca tijdens corona.

  Ingezetenencriterium voor coffeeshops

  Als coffeeshophouder moet u controleren dat u alleen softdrugs verkoopt aan mensen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium) en die 18 jaar of ouder zijn. Uw klant moet een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien of een verblijfsvergunning met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

  Coffeeshop openen

  Wilt u een coffeeshop openen? In sommige gemeenten mag dat niet. Of er mogen maar een aantal coffeeshops zijn. Als u in uw gemeente een coffeeshop mag openen, dan heeft u meestal een exploitatievergunning horecabedrijf en een gedoogverklaring nodig. Uw gemeente kan extra eisen stellen. Bijvoorbeeld dat uw coffeeshop niet in de buurt van een school staat.

  Als u een vergunning aanvraagt kan de gemeente een Bibob-toets doen. Blijkt uit de toets dat u een crimineel verleden of criminele connecties heeft? Dan kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven