Regels voor coffeeshops

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Sommige gemeenten gedogen verkoop van softdrugs door coffeeshops. Kijk hier hoe het zit met regels, vergunningen en eisen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Heeft u een coffeeshop? Of wilt u een coffeeshop openen? Dan mag u onder strenge voorwaarden de softdrugs hasj en wiet (cannabis) verkopen.

  Regels tijdens corona

  Per 1 juli mag u weer volledig open. U moet zich houden aan de regels voor de horeca tijdens corona.

  Gedoogbeleid coffeeshops

  Het verkopen van cannabis in coffeeshops wordt door de overheid gedoogd. Drugs verkopen is strafbaar, maar als u zich aan de regels van het gedoogbeleid houdt, wordt u niet strafrechtelijk vervolgd.

  Het telen van hennepplanten (cannabisplant) voor softdrugs is verboden. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden.

  Eisen voor coffeeshops

  Voor de verkoop van de softdrugs hasj en wiet (cannabis) moet u zich aan deze regels van het gedoogbeleid houden:

  • U mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon verkopen.
  • U mag geen harddrugs (harddrugs staan op lijst I van de OpiumwetExterne link) verkopen.
  • U mag geen softdrugs verkopen aan minderjarigen.
  • Er mogen geen minderjarigen in uw coffeeshop zijn.
  • U mag geen alcohol schenken.
  • U mag geen reclame maken voor drugs en de coffeeshop.
  • Uw coffeeshop mag geen overlast voor de omgeving geven.
  • U mag niet meer dan 500 gram softdrugs op voorraad hebben.
  • U mag alleen softdrugs verkopen aan ingezetenen van Nederland.
  • Alleen ingezetenen van Nederland mogen in uw coffeeshop zijn.

  Ingezetenencriterium voor coffeeshops

  Als coffeeshophouder moet u controleren dat u alleen softdrugs verkoopt aan mensen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium) en die 18 jaar of ouder zijn. Uw klant moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen of een verblijfsvergunning met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

  Coffeeshop openen

  Wilt u een coffeeshop openen? Veel gemeenten staan geen coffeeshops toe. Als u in uw gemeente een coffeeshop mag openen, dan heeft u meestal een exploitatievergunning horecabedrijf en een gedoogverklaring nodig. Uw gemeente kan hiervoor bepaalde eisen stellen. Bijvoorbeeld dat uw coffeeshop niet in de buurt van een school staat.

  Vergunning aanvragen en de Wet Bibob

  Als u een vergunning aanvraagt, past de gemeente soms de Wet Bibob toe. Blijkt hieruit dat u een crimineel verleden of criminele connecties hebt? Dan kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven