Dit artikel is gerelateerd aan:

Participatiewet en banenafspraak

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking ook werk vinden. De banenafspraak valt onder de Participatiewet. Volgens de banenafspraak moeten werkgevers in marktsector voor 2026 zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ondersteuning door werkbedrijven

Gaat u mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dan kunt u ondersteuning krijgen van regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten. Hierin werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. UWV en gemeenten hebben voorzieningen zoals jobcoaches en de mobiliteitsbonus.

De Werkbedrijven zorgen voor plaatsing van mensen bij uw bedrijf en begeleiding op de werkplek. Ook bepalen zij samen met u de loonwaarde van de werknemer. Het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon krijgt u terug. Dit gebeurt via een loonkostensubsidie.

Werknemers vinden voor banenafspraak

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u weten welk opleidingsniveau uw kandidaat heeft? Hoeveel reisafstand een kandidaat heeft? Of het aantal uur dat een kandidaat wil werken? Gebruik dan de kandidatenverkenner banenafspraak van UWV.

Werken vanuit bijstand

Ook bijstand valt onder de Participatiewet. Bent u zelfstandige geweest, maar nu in de bijstand? Als u weer in deeltijd gaat werken dan wordt een deel van uw inkomsten niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor 6 maanden, te verdelen over een langere periode.

Bent u nog zelfstandige, maar heeft u financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven