Participatiewet en banenafspraak

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan valt deze werknemer onder de Participatiewet. U kunt dan ondersteuning krijgen van de overheid. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt een banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat er minder afstand tot de arbeidsmarkt is voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zij moeten meer kans krijgen op een baan in het bedrijfsleven. Daarvoor is er een banenafspraak gemaakt door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan moet u ook mensen aannemen met een arbeidsbeperking. Kleinere bedrijven mogen dit vrijwillig doen. Voor 2026 moeten er 100.000 extra banen bijkomen in het bedrijfsleven voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ondersteuning door werkbedrijven

U kunt ondersteuning krijgen van regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten. Hierin werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanpassen van een werkplek of het inzetten van een jobcoaches.

De Werkbedrijven helpen u bij het plaatsen van mensen in uw bedrijf en bij de begeleiding op de werkplek. Ook bepalen zij samen met u de loonwaarde van de werknemer. Het eventuele verschil tussen dit loon en het wettelijk minimumloon krijgt u terug via de loonkostensubsidie.

Werknemers vinden voor banenafspraak

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Gebruik dan de kandidatenverkenner banenafspraak van UWV. Op de profielen ziet u onder andere de opleiding en het aantal beschikbare uren van een kandidaat.

Werken vanuit bijstand

Ook bijstand valt onder de Participatiewet. Bent u zelfstandige geweest, maar nu in de bijstand? Als u weer in deeltijd gaat werken dan wordt een deel van uw inkomsten niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor 6 maanden, te verdelen over een langere periode.

Bent u nog zelfstandige, maar heeft u financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Dit artikel is gerelateerd aan: