Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | UWV

Voor sommige werknemers kunt u tegemoetkomingen of subsidies krijgen, waardoor uw loonkosten lager worden. Bijvoorbeeld wanneer u een werkloze 56-plusser aanneemt. Of een arbeidsgehandicapte werknemer die onder de doelgroep banenafspraak valt. Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen. Zoals het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie.

Krijg loonkostenvoordeel (LKV) via de aangifte loonheffingen

Wanneer u iemand met een uitkering aanneemt, krijgt u misschien 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV)Externe link. De hoogte van het LKV hangt af van de doelgroep en kan daardoor verschillen.

Er zijn 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraakExterne link
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw bij u in dienst komen
  • arbeidsgehandicapte werknemers die bij u worden herplaatst

Voor het LKV heeft u altijd een doelgroepverklaring LKVExterne link nodig. Hiermee laat uw nieuwe werknemer zien dat hij in het doelgroepregisterExterne link staat. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring zelf aanvragen, maar hij mag u ook machtigen.

De aanvraag van het LKV regelt u bij de aangifte loonheffingen. Dat kan zodra u een doelgroepverklaring LKV van uw werknemer heeft. De Belastingdienst betaalt het LKV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Kijk in het Handboek Loonheffingen 2019Externe link of u recht heeft op loonkostenvoordeel en hoe u dit voordeel krijgt.

Overgangsregeling LKV als u al premiekorting kreeg

Het LKV vervangt de premiekortingen sinds 1 januari 2018. Er is een overgangsregeling. Die duurt tot 1 mei 2018.

Kreeg u voor uw werknemer al premiekorting, dan kunt u LKV aanvragen voor de resterende periode. U heeft daarvoor dan geen doelgroepverklaring LKV nodig. Kijk op uwv.nl voor de voorwaardenExterne link.

Verlaag uw loonkosten door het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)Externe link is een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt het LIV als uw werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon.

De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Krijg jeugd-LIV als compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is verhoogd, waardoor u uw werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar meer loon moet betalen. Door het jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) krijgt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming.

U krijgt het jeugd-LIV voor een werknemer die:

De Belastingdienst betaalt het jeugd-LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

  • Bent u werkgever en wilt u een werknemer aannemen? Dan kunt u met de Regelhulp financieel cvExterne link checken of er financiĆ«le regelingen voor u gelden. U komt ook te weten hoe hoog uw voordeel is.
  • Werknemers kunnen met de Regelhulp financieel cvExterne link ontdekken welke financiĆ«le regelingen gelden voor hun werkgever. De Regelhulp geeft een overzicht die de werknemer als financieel cv mee kan sturen met zijn sollicitatie.

Krijg loonkostensubsidie door de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan die onder de Participatiewet valt? En die door een arbeidsbeperking minder produceert dan een medewerker zonder arbeidsbeperking? Vraag dan loonkostensubsidieExterne link aan bij de gemeente waar uw werknemer staat ingeschreven. U betaalt het loon volgens de cao of in ieder geval het wettelijk minimumloon. U krijgt van de gemeente maximaal 70% van het minimumloon en een deel van de werkgeverslasten vergoed.

Gebruik de Subsidiecalculator

Weten hoeveel subsidie u krijgt voor nieuwe werknemers? Bereken het met de SubsidiecalculatorExterne link.

Betaal geen loon tijdens een proefplaatsing

Iemand die in de bijstand zit of recht heeft op een uitkering van UWV, kunt u een proefplaatsingExterne link bieden. Tijdens deze proefplaatsing kan hij ervaring opdoen. Een proefplaatsing is voor 2 maanden met behoud van uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Als voorwaarde geldt dat u de bedoeling heeft om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. De uitkeringsinstantie moet toestemming verlenen voor een proefplaatsing. Vraag UWV of uw gemeente daarom naar de voorwaarden.

Vraag een vergoeding voor werkplekaanpassing aan

Moet u kosten maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen vanwege een arbeidsbeperking? U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij UWVExterne link of uw gemeente. Bijvoorbeeld voor een aangepast bureau.

Vraag looncompensatie aan voor een werknemer met een no-riskpolis

Een no-riskpolisExterne link is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte en voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Dit betekent dat u voor deze werknemers een Ziektewet-uitkeringExterne link van UWV kan krijgen als ze ziek worden. Hiermee wordt u gecompenseerd voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Vraag loondispensatie aan voor een werknemer met een Wajong-uitkering

U kunt bij UWV loondispensatie aanvragenExterne link voor een werknemer met een Wajong-uitkeringExterne link. Als die werknemer minder presteert dan de andere werknemers. Dit betekent dat u tijdelijk minder loon betaalt en dat UWV het loon aanvult. Deze loondispensatie voor werknemers met een Wajong-uitkering duurt minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Daarna kunt u opnieuw loondispensatie aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV