Personeel detacheren (uitlenen) naar een ander EU-land

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van diensten en van personen. Gaat u met uw werknemers in een ander EU-land een klus doen, dan heeft u vrijwel altijd te maken met een aantal verplichtingen. Waaronder een meldingsplicht in het EU-land van bestemming.

Personeel detacheren: bekijk de regels per EU-land

Naar welk land wilt u personeel detacheren?

Meldplicht voor gedetacheerde EU-medewerkers

De meldplicht voor gedetacheerde EU-medewerkers geldt voor meer landen dan de EU. Namelijk voor alle EER-landen plus Zwitserland. De vereisten en procedures verschillen per land. De melding moet u doen in het EU-land van bestemming. Vaak moet dit voorafgaand aan de start van de detachering.

Naast de meldplicht is het belangrijk om uit te zoeken welke arbeidsvoorwaarden er zijn. En hoe het zit met sociale verzekeringen van uw gedetacheerde medewerkers.

Detacheren naar het VK na Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten. Er is daardoor geen vrij verkeer meer van diensten tussen het VK en de EU. Personeel detacheren naar het VK vereist voorbereiding. Wat u moet doen hangt af van waarvoor en hoe lang u personeel naar het VK wilt detacheren.

Voor wie geldt de meldplicht?

  • Nederlandse bedrijven die tijdelijk met eigen personeel naar een EU-land komen om een dienst te verrichten.
  • Multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in een van de EER-landen plus Zwitserland.
  • Nederlandse uitzendondernemers die uitzendkrachten tijdelijk in een betrokken land laten werken.
  • In sommige landen ook voor zelfstandigen en zakenreizigers. Dit wordt aangegeven bij het betreffende land.

Gevolgen van niet-registreren

Het niet naleven van de verplichtingen kan leiden tot straffen (waaronder boetes) voor u als werkgever, de uitgezonden werknemer of voor de partij bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Door de meldplicht is het mogelijk om beter te controleren of werkgevers zich aan de regels houden. Bijvoorbeeld om onderbetaling en slechte werkomstandigheden te voorkomen.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid