HomePersoneel

Personeel detacheren (uitlenen) naar een EU-land

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 3 min lezenEnglish version

In de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van diensten en personen. Werkt u met uw werknemers in een ander EU-land, dan heeft u bijna altijd te maken met regels. Zoals een meldplicht.

Personeel detacheren: bekijk de regels per EU-land

Naar welk land wilt u personeel detacheren?

Wanneer gelden regels voor personeel detacheren naar buitenland?

U moet zich in de volgende situaties houden aan de regels voor detachering:

 • Uw bedrijf heeft een contract met een zakenpartner in een ander EU-land. En uw werknemer gaat voor een bepaalde periode naar dat land om te werken.
 • U zendt uw werknemer uit naar een bedrijf van u in een ander EU-land.

Er moet er altijd een arbeidsbetrekking (loondienst) zijn tussen uzelf en uw werknemer die naar het buitenland gaat.

Meldplicht voor gedetacheerde EU-medewerkers

U moet uw werknemer aanmelden in het EU-land van bestemming. Dat moet u doen voordat uw werknemer aan het werk gaat. Door de meldplicht kunnen landen beter controleren of werkgevers zich aan de regels houden. Bijvoorbeeld om onderbetaling en slechte werkomstandigheden te voorkomen. De meldplicht voor gedetacheerde EU-medewerkers geldt voor meer landen dan de EU. Namelijk voor alle EER-landen plus Zwitserland. Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. De eisen en procedures verschillen per land. Zie in de tool hierboven waar u zich per land kunt aanmelden.

Voor wie geldt de meldplicht?

 • Nederlandse bedrijven die tijdelijk met eigen personeel naar een EU-land komen om te werken.
 • Bedrijven met meerdere internationale vestigingen die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in een van de EER-landen, plus Zwitserland.
 • Nederlandse uitzendondernemers die uitzendkrachten tijdelijk in een betrokken land laten werken.
 • In sommige landen geldt de meldplicht ook voor zelfstandigen en zakenreizigers. Dit wordt aangegeven bij het betreffende land. Gebruik de tool met regels per EU-land bovenaan deze pagina.

Sociale zekerheid en werken in de EU

Uw werknemer kan in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in Nederland. Controleer in welk land uw werknemer sociale verzekeringen moet betalen. En of u in Nederland premies moet betalen.

Tijdelijk in ander EU-land werken

Werkt uw werknemer tijdelijk in een ander EU-land? Dan blijft uw werknemer gedekt door de sociale zekerheid van het land waar hij vóór de detachering werkte. Dit geldt ook als u als zelfstandige tijdelijk in een ander EU-land gaat werken.

A1-verklaring aanvragen

Werkt uw werknemer tijdelijk in 1 of meer EU-landen? Vraag dan een A1-verklaring (certificate of coverage) aan. Daarmee laat u zien in welk land u of uw werknemer verzekerd is. In sommige landen mag u niet werken zonder een A1-verklaring. U kunt dan een boete krijgen van de lokale arbeidsinspectie. U moet zelf de A1-verklaring aanvragen voor uw werknemer.

Bij het aanvragen van het A1-document moet u de begin- en de einddatum van de detachering aangeven. De maximale periode op het formulier is 24 maanden.

Langere tijd in ander EU-land werken

Is uw werknemer langer dan 24 maanden aan het werk voor u (gedetacheerd) in een EU-land? Of wilt u de periode verlengen? Dan kunt u als werkgever het volgende doen:

 • Vraag een verlenging van het A1-document aan. Dit gebeurt niet automatisch.
 • Laat uw werknemer overstappen naar het socialezekerheidsstelsel van het gastland.

Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor gedetacheerde werknemers?

Uw werknemer heeft in het gastland recht op de plaatselijke arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan om de voorwaarden die gelden volgens de wet of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van dat land. Die gelden tijdens de hele periode dat uw werknemer daar werkt. Zijn de arbeidsvoorwaarden in uw eigen land beter voor uw personeel dan die in het gastland? Dan moet u zich aan deze regels houden tijdens de detachering.

Arbeidsvoorwaarden:

 • minimale rusttijden
 • maximale arbeidstijd
 • minimumaantal betaalde vakantiedagen
 • beloning (inclusief alle verplichte elementen)
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • beschermende maatregelen voor jongeren (onder de 18) en voor zwangere en pas bevallen vrouwen
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • de slaapplaats voor werknemers. Als deze door de werkgever worden verzorgd.
 • toelagen of vergoedingen voor de kosten voor reizen, onderdak en maaltijden. Als die noodzakelijk zijn tijdens de detachering.

Nationale contactpunten en websites

Elk EU-land heeft minstens 1 contactpunt dat u informatie kan geven over detachering. De contactpunten werken samen en wisselen informatie uit tussen landen. Ze controleren of werkgevers zich aan de arbeidsvoorwaarden houden tijdens de detachering. En komen in actie bij overtredingen. Ontdek hier de verschillende contactpunten en websites. Kijk voor meer informatie op de website van het gastland.