Dit artikel is gerelateerd aan:

Sociale zekerheid bij werken in een ander EU-land

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt uw werknemer (ook) in een ander EU-land? Of bent u een zelfstandige met tijdelijke opdrachten in het buitenland? Dan draagt u maar in 1 land premie af voor sociale verzekeringen.

Verplichte verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn er bijvoorbeeld voor uw basispensioen en als u inkomen verliest door bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers betalen verplichte werknemersverzekeringen. En iedereen in Nederland met een inkomen betaalt verplichte volksverzekeringen.

U bent zelfstandige

Als zelfstandige in Nederland betaalt u de premies voor de volksverzekeringen via uw aangifte inkomstenbelasting.

Permanent in het buitenland werken

Als u permanent in het buitenland gaat werken, bent u verzekerd in het land waar u werkt. U bent niet meer verzekerd in Nederland. Registreer u als zelfstandige in het land waar u werkt.

Tijdelijk in het buitenland werken

Gaat u tijdelijk in het buitenland werken? Dan blijft u in Nederland verzekerd als u:

  • in de EU of EER werkt
  • minimaal 2 maanden als zelfstandige in Nederland heeft gewerkt
  • hetzelfde werk in het buitenland gaat doen als in Nederland
  • de premies voor sociale verzekeringen aan de Belastingdienst betaalt
  • de nationaliteit of verblijfsvergunning van een EU-land of EER-land heeft

Let op: gaat u in tijdelijk in België werken? Dan heeft u mogelijk een meldingsbewijs Limosa-1 nodig.

U werkt in verschillende landen

Werkt u als zelfstandige in verschillende landen? Dan blijft u verzekerd in Nederland als:

  • u minstens 25% van uw werktijd in Nederland werkt
  • of als u minstens 25% van uw diensten in Nederland uitvoert

Werkt u minder dan 25% in Nederland? Dan bent u verzekerd in het land waar uw ‘centrum van belangen ligt’.

U bent werkgever

Als uw werknemer in Nederland verzekerd is, houdt u de premies voor de werknemersverzekeringen in op het loon van uw werknemer.

Uw werknemer gaat voor onbepaalde tijd naar het buitenland

Als uw werknemer voor onbepaalde tijd in het buitenland gaat werken? Dat betekent dat er geen einddatum is afgesproken. Dan valt hij niet langer onder de Nederlandse sociale verzekeringen. Uw werknemer is verzekerd in het land waar hij werkt.

Uw werknemer werkt tijdelijk in het buitenland

Gaat uw werknemer tijdelijk (maximaal 5 jaar) voor u buiten Nederland werken (detachering)? Dan hangt het onder meer af van het land waar uw werknemer gaat werken of hij in Nederland verzekerd blijft. En of u de premies moet betalen. Bekijk hier of uw werknemer verzekerd blijft in Nederland.

Uw werknemers werken in meerdere EU-landen

Als uw werknemers voor u in meerdere EU-landen werken, dan zijn ze meestal in Nederland verzekerd. U heeft bijvoorbeeld een bedrijf dat personen en goederen vervoert naar EU-landen of EER-landen. En uw werknemers zijn bijvoorbeeld internationaal chauffeur, cockpit- of cabinepersoneel of schipper. Er is een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld of uw werknemer buiten Nederland woont. Bekijk hier of uw werknemer verzekerd blijft in Nederland.

A1-verklaring als bewijs

Een buitenlandse sociale verzekeringsinstantie kan om een A1-verklaring (ook wel certificate of coverage) vragen voor u als zelfstandige of voor uw werknemer. Daarmee bewijst u in welk land u of uw werknemer verzekerd is en premie betaalt. Zonder een A1-verklaring mag u of uw werknemer in sommige landen niet aan het werk.

Buitenlandse arbeidskrachten

Huurt u buitenlandse arbeidskrachten in via een intermediair of (onder)aannemer? Dan betalen deze werknemers misschien al sociale verzekeringspremies in het buitenland. Vraag de uitlener of de werknemer dan om een A1-verklaring. Dan kunt u aantonen dat u voor deze werknemer in Nederland geen premies hoeft te betalen. De buitenlandse werknemer vraagt deze verklaring aan bij de organisatie voor sociale zekerheid in zijn land.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven