Sociale zekerheid bij werken in een ander EU-land

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt uw werknemer (ook) in een ander EU-landExterne link? Dan is de socialezekerheidswetgevingExterne link van maar één land van toepassing. Dit voorkomt bijvoorbeeld dubbele premieheffing. Met een A1-verklaring toont u aan in welk land de premies worden betaald.

Werken in een EU-land

Werkt uw werknemer in 1 lidstaat? Dan is hij verzekerd in het EU-land waar hij werkt. Ook al woont hij in een ander EU-land of is uw bedrijf gevestigd in een ander EU-land. Dat heet het werklandbeginsel.

Werken in 2 of meer EU-landen

Werkt uw werknemer in 2 of meer lidstatenExterne link? Dan is hij verzekerd in het land waar hij woont als:

  • hij daar 25% of meer van zijn tijd werkt, en/of
  • uw bedrijf gevestigd is in het land waar uw werknemer woont, of
  • hij afwisselend of gelijktijdig werkt voor 2 werkgevers in verschillende lidstaten. Dit kunnen het woonland en een andere lidstaat zijn. Maar ook twee lidstaten buiten het woonland.

Dat heet het woonlandbeginsel. In andere gevallen is hij verzekerd in het land waar uw bedrijf gevestigd is.

Internationale detachering

Bij internationale detachering geldt de socialezekerheidswetgeving van het land dat uitzendt.

Voor 1 mei 2010

Werkte uw werknemer voor 1 mei 2010 al in een EU-land? Dan blijft hij tot 1 mei 2020 verzekerd in het land waar hij verzekerd was.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven