Wet werken waar je wil geeft recht op thuiswerken (Gaat niet door)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: verworpen

Let op: de wijziging gaat niet door. Deze wijziging van de Wet flexibel werken (Wfw) is verworpen door de Eerste Kamer

Wat zou er veranderen?

Heeft u 10 of meer werknemers in dienst? Uw werknemer zou meer recht krijgen op thuiswerken. Met de Wet werken waar je wil werd thuiswerken wettelijk mogelijk gemaakt. Uw werknemer kon een verzoek indienen om thuis of juist op kantoor te werken. U mocht dat verzoek niet zomaar weigeren. U moest een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Als uw werknemer een verzoek indiende om thuis te werken, dan moest u dat verzoek in beginsel accepteren. Dat gold alleen voor werken vanaf het thuisadres (woonadres). Dat woonadres mocht ook buiten Nederland liggen, maar niet buiten de Europese Unie. U mocht het verzoek om thuis te werken alleen afwijzen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

Als uw werknemer een verzoek indiende om op kantoor te werken, moest u dat verzoek in beginsel accepteren. U mocht dat niet zomaar weigeren. U mocht het verzoek om op kantoor te werken alleen afwijzen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

In de huidige Wet flexibel werken is het mogelijk een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen na overleg met uw werknemer. Door de nieuwe wet kon afwijzen alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid.

Voor wie?

  • werkgevers met 10 werknemers of meer

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)