Stageplaats of leerbaan aanbieden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 4 mei 2023
3 min lezen
English version

Wilt u een student een stageplaats of leerbaan geven? Dan moet duidelijk zijn welk soort werk de student doet. U moet misschien een erkenning als leerbedrijf aanvragen en er zijn regels voor contracten en vergoeding.

Stage

Een meeloopstage of afstudeerstage is vaak een verplicht onderdeel van een opleiding. Bij een stage staat leren centraal en doet een student werkervaring op. Onder meer hbo-studenten, studenten aan de universiteit en mbo-studenten moeten stage lopen.

Stagemisbruik

U mag een stagiair niet inzetten als een gewone werknemer. Gewoon werk is gericht op productie draaien en omzet maken, niet op leren. Als uw stagiair gewoon werk doet, dan heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of uw stagiair gewoon werk (gericht op productie) of stagewerk (gericht op leren) doet. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan u een boete geven bij stagemisbruik.

Leerbaan

Een student met een leerbaan (ook wel leerwerkplek of duaal onderwijs) combineert een hbo-opleiding of een mbo-opleiding (beroeps begeleidende leerweg bbl) met werken. De student volgt meestal 1 dag per week les. De andere dagen werkt de student bij u en wordt zo in de praktijk opgeleid.

Erkenning als leerbedrijf aanvragen

Wilt u een mbo-student een stage of een leerbaan aanbieden? Dan moet u een erkend leerbedrijf zijn. U kunt de erkenning leerbedrijf aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). U moet voldoen aan de voorwaarden voor erkenning van leerbedrijven.

Contract bij stage of leerbaan

Bij een stage en bij een leerbaan moet u een overeenkomst aanbieden. Er zijn verschillende overeenkomsten:

Stagiair van de universiteit of hbo

Bij een stage zorgt u voor een stageovereenkomst of stagecontract. Hierin zet u duidelijke afspraken over onder andere de werkzaamheden, begeleiding, werktijden, een eventuele stagevergoeding, en de einddatum van de stage.

Stagiair van het mbo

Als u een stagiair aanneemt van het mbo, dan moet u een stageovereenkomst hebben. Dit heet in het mbo een praktijkovereenkomst (POK) of beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). De school regelt deze overeenkomst. In de overeenkomst staan afspraken over de begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. De school, de student en u moeten de overeenkomst ondertekenen. Als de student jonger is dan 18 op de dag dat de stage begint, moet een ouder of verzorger tekenen.

Student van een bbl-opleiding (leerbaan)

Neemt u een student aan voor een leerbaan (bbl)? Dan biedt u de stagiair een arbeidsovereenkomst aan. Als dit in de cao voor uw bedrijf staat is dit verplicht. Bij de bbl gaat een tijdelijk contract niet automatisch over in een vast contract na 3 tijdelijke contracten (ketenbepaling).

Studenten jonger dan 16 jaar

Wilt u een student jonger dan 16 jaar aannemen voor een stage of leerbaan? Dan is een stageovereenkomst, POK of BPVO met de school verplicht. De ouder of persoon met ouderlijk gezag moet deze overeenkomst ondertekenen.

Vergoeding of loon betalen

U bent niet verplicht om voor een stage een vergoeding te betalen. Behalve als het in de cao voor uw bedrijf staat.

Bij een leerbaan betaalt u de student wel loon, want u heeft een arbeidsovereenkomst met de student. Er is een minimumloon voor studenten met een bbl-opleiding.

Vergoedingen zoals reiskostenvergoeding betaalt u als dat is vastgelegd in de cao of bedrijfsregels. Als dit nergens is vastgelegd, bent u niet verplicht dit te vergoeden. Als u dit afspreekt wel te doen zet u dit in de overeenkomst.

Betaalt u een stagevergoeding? Dan is er een fictieve dienstbetrekking:

  • Uw stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong.
  • Uw stagiair valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), u moet de werkgeversheffing betalen.
  • U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden, alleen loonheffing.

Betaalt u een reële beloning zoals het minimumjeugdloon? Dan is er een dienstbetrekking:

  • Uw stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
  • U moet premies werknemersverzekeringen inhouden.
  • U moet de werkgeversheffing Zvw betalen.

Arbeidsomstandigheden

Een student met een stageplek of een leerbaan is voor de Arbowet een werknemer. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. U moet bijvoorbeeld gratis beschermingsmiddelen aanbieden. Stagiairs jonger dan 18 jaar mogen bepaalde werkzaamheden niet doen. Bij stagiairs jonger dan 16 jaar moet u zich houden aan extra regels, bijvoorbeeld over de werktijden.

Buitenlandse studenten

Wilt u een buitenlandse student aannemen voor een stage of leerbaan?

  • Als de student uit een EER-land komt, heeft u geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. U moet wel duidelijke afspraken maken met de student en de school.
  • Wilt u een student van buiten de EER aannemen? Dan moet u een TWV of GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) aanvragen voor de student.

Wilt u een asielzoeker als stagiair aannemen? Een asielzoekers mag in principe pas stage lopen nadat hij 6 maanden in de procedure zit. U heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie