Stageplaats of leerbaan aanbieden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Stagiairs zijn werknemers die werken (stage lopen) in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Wilt u een stagiair een stageplaats of leerbaan geven? Houd dan rekening met de regels voor stagiairs.

Stageplaats of leerbaan

Een stage is vaak een verplicht onderdeel van een opleiding en kan een paar weken tot een jaar duren. Met een stage doet een student werkervaring op door in de praktijk fulltime aan de slag te gaan bij uw bedrijf. Er zijn verschillende soorten stages zoals een snuffelstage, een meeloopstage of een afstudeerstage.

Met een leerbaan (leerwerkplek) combineert uw medewerker werken met een opleiding voor een periode van 3 tot 6 maanden. Uw medewerker volgt dan bijvoorbeeld 1 dag per week les. De rest van de week werkt hij in uw bedrijf. Leerbanen zijn gekoppeld aan opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Erkend leerbedrijf

Is uw stagiair een (v)mbo-leerling? Of een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs? Dan moet uw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Bij een stage voor een hbo- of wo-student hoeft dat niet. Om leerbedrijf te worden moet u een erkenning aanvragen bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Stageovereenkomst

Stagiairs hebben een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. U maakt in een stageovereenkomst of stagecontract duidelijke afspraken over onder meer de werkzaamheden, werktijden aansprakelijkheid en een eventuele stagevergoeding.

Arbeidsomstandigheden

Uw stagiair heeft geen arbeidsovereenkomst, maar is voor de Arbowet wel een werknemer. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw stagiair. Een stagiair heeft bijvoorbeeld ook recht op gratis beschermingsmiddelen.

Stagevergoeding

U bent niet verplicht om uw stagiair een stagevergoeding te betalen. Behalve als het in de cao staat, die voor uw bedrijf geldt.

Sociale zekerheid

Betaalt u de stagiair een stagevergoeding? Dan is er geen echte maar een fictieve dienstbetrekking:

  • Uw stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zvw.
  • U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden.
  • Uw hoeft niet door te betalen bij ziekte.

Betaalt u de stagiair een reële beloning zoals het minimumjeugdloon? Dan is er een echte dienstbetrekking en is de stagiair een gewone werknemer:

  • Uw stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
  • U moet premies werknemersverzekeringen inhouden.
  • U moet de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan hem vergoeden.

Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? U betaalt de stagevergoeding bijvoorbeeld aan de school of het stagefonds? Dan hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen loonheffingen in te houden en te betalen. Lees hier meer over in hoofdstuk 16, paragraaf 10 van het Handboek Loonheffingen.

Stagemisbruik

De Inspectie SZW controleert of uw stagiair echt stagewerk of gewoon werk doet. Bij een stage moet het gaan om het leren. Bij gewoon werk gaat het om productie draaien. Is het werk van de stagiair vooral gericht op werken en niet op leren? Dan heeft hij recht op het wettelijk minimumloon. De stagiair werkt dan volgens een gewone arbeidsovereenkomst. De Inspectie SZW kan een boete geven bij stagemisbruik.

Buitenlandse stagiair

Voor een buitenlandse stagiair is geen tewerkstellingsvergunning nodig. U moet wel wel duidelijke afspraken maken met de student en de school. Als het gaat om een bijbaan voor buitenlandse studenten dan mogen de meeste Europese studenten in Nederland werken. Studenten van buiten Europa hebben een aantekening of tewerkstellingsvergunning nodig.

Checklist stagiair aannemen

Wilt u een stageplaats aanbieden? Gebruik dan de checklist Een stagiair aannemen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven