Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Rechtspersonen mogen digitaal vergaderen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: 1 januari 2025

Wat verandert er?

Bent u bestuurslid of aandeelhouder van een nv of bv? Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (nv’s), besloten vennootschappen (bv’s), verenigingen, coöperaties en VvE’s mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden. Dit komt naast de al de bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale (hybride) algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen zelf kiezen of zij digitaal willen vergaderen en welk elektronisch communicatiemiddel zij daarvoor willen gebruiken.

Voorwaarden

Aan het houden van een volledig digitale algemene vergadering zijn wel voorwaarden verbonden.

  • Een digitale vergadering moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering.
  • Deelnemers moeten ook langs digitale weg volwaardig kunnen meedoen.
  • Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen meedoen aan de vergadering en het woord kunnen voeren.
  • De algemene leden- of aandeelhoudersvergadering moet vooraf akkoord gaan met de optie om digitaal te vergaderen.

Nu staat nog in de wet dat algemene vergaderingen (gedeeltelijk) fysiek moeten plaatsvinden.

Voor wie?

  • Besturen, leden, aandeelhouders van nv's, bv's, verenigingen, VvE's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Wanneer?

De wijzigingen van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gaan naar verwachting in op 1 januari 2025.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Zie ook

Naar boven