Zoeken

Rechtspersonen mogen digitaal vergaderen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bent u bestuurslid of aandeelhouder van een nv of bv? Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (nv’s), besloten vennootschappen (bv’s), verenigingen, coöperaties en VvE’s mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden. Dit komt naast de al de bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale (hybride) algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen zelf kiezen of zij digitaal willen vergaderen en welk elektronisch communicatiemiddel zij daarvoor willen gebruiken.

Voorwaarden

Aan het houden van een volledig digitale algemene vergadering zijn wel voorwaarden verbonden.

  • Een digitale vergadering moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering.
  • Deelnemers moeten ook langs digitale weg volwaardig kunnen meedoen.
  • Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen meedoen aan de vergadering en het woord kunnen voeren.
  • De algemene leden- of aandeelhoudersvergadering moet vooraf akkoord gaan met de optie om digitaal te vergaderen.

Nu staat nog in de wet dat algemene vergaderingen (gedeeltelijk) fysiek moeten plaatsvinden.

Voor wie?

  • Besturen, leden, aandeelhouders van nv's, bv's, verenigingen, VvE's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Wanneer?

Wanneer de wijzigingen van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ingaan, is nog niet bekend.

Internetconsultatie: U kunt tot 6 februari 2023 uw mening geven over dit wetsvoorstel.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1